Galeria TMSP


Galeria Towarzystwa Miłośników Sztuk Pięknych znajduje się w Limanowej przy ul. Zygmunta Augusta 4.

 

Towarzystwo skupia w swym kręgu zarówno twórców profesjonalnych, jak i amatorów. Jego celem jest zintegrowanie środowiska twórczego i stworzenie miejsca spotkań artystów, w którym mogłyby się odbywać warsztaty i wystawy. Stowarzyszenie nawiązuje kontakty z innymi środowiskami twórczymi i na drodze wymiany doświadczeń rozwija inwencję twórczą limanowskich artystów, a także promuję Ziemię Limanowską na różnego rodzaju imprezach kulturalnych, takich jak targi, kiermasze sztuki itp. na obszarze powiatu, a może nawet województwa małopolskiego. Więcej o Towarzystwie ...

 

 

 

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej

 

  Dni Limanowej