Strona główna» NADLEŚNICTWO

NADLEŚNICTWO


Nadleśnictwo Limanowa znajduje się na terenie Beskidu Wyspowego oraz Gorców, w zlewni rzek Dunajca i Raby. Klimat obszaru ma charakter górski, z dużą amplitudą średnich temperatur i wysokimi opadami. Lasy Skarbu Państw, którymi gospodaruje Nadleśnictwo zajmują powierzchnię 8557 ha, z dominującymi siedliskami LGśw (86,7%) oraz LMGśw (11,3%)/ porośniętą przez trzy gatunki lasotwórcze o znaczeniu gospodarczym: jodłę 42%, buka 41%, oraz świerka 14%. Uzyskiwane w ponad 80% powierzchni odnowienia naturalne, przebudowa negatywnych drzewostanów wykorzystująca sadzonki z własnego gospodarstwa szkółkarskiego „Szczyrzyc" wyhodowane z uwzględnieniem regionalizacji nasiennej czy stosowanie rębni złożonych, to jedne z przykładów proekologicznego kierunku gospodarowania na tym terenie. Gospodarka zgodna ze światowymi wymogami ochrony środowiska i przyrody, poszanowanie praw pracownikowi lokalnych społeczności oraz opłacalność ekonomiczna, złożyły się na przyznanie Nadleśnictwu certyfikatu FSC. Lasy ochronne zajmują tu 99% powierzchni (głównie wodo- i glebochronne), a pozostałą część stanowią rezerwaty przyrody. Rezerwat „Kostrza" powstał! w celu ochrony stanowiska paproci - języcznika zwyczajnego, rezerwat „Luboń Wielki" chroni osuwiska fliszowe z bogactwem form skalnych, a rezerwat „Śnieżnica" to zespół lasu bukowego o charakterze naturalnym. Bogactwo cennej przyrodniczo flory reprezentują rożne gatunki storczyków, widłaków i goździków. Z gatunków chronionych spotkać tu można również cisa pospolitego, kalinę koralową, lilię złotogłów, zimowita jesiennego czy rosiczkę okrągłolistną. Podróżując szlakiem konnym, licznymi ścieżkami rowerowymi lub dobrze rozwiniętą siecią szlaków turystycznych, można zobaczyć węża eskulapę gniewosza plamistego, traszkę górską, grzebieniastą, lub karpacką, kumaka górskiego oraz salamandrę. Na swej drodze spotkać możemy również jelenie, sarny, wilki, rysie, wydry, bobry, także chronione nietoperze, a z ptactwa: bociana czarnego, puszczyka uralskiego, pójdźkę, dudka; jarząbka oraz wiele innych gatunków ptaków chronionych. Stworzone przez Nadleśnictwo ścieżki dydaktyczne, pola biwakowe, obecność nartostrad, dobrze rozwinięta baza turystyczna oraz piękno otaczającego krajobrazu czynią ten teren wartym odwiedzenia.

 

Mapa zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Limanowa