Niepubliczne Przedszkola

 

NIIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA I PUNKTY PRZEDSZKOLNE

W Limanowej  funkcjonują, prowadzone przez osoby fizyczne, dwa przedszkola niepubliczne i jeden niepubliczny punkt przedszkolny tj. Przedszkole im. Kubusia Puchatka, działające od  1 września 2010r.;  Przedszkole „Słoneczko”,  działające od 1 czerwca 2012r.; Przedszkole  im. Biskupa Piotra Bednarczyka, działające w formie punktu

Miasto Limanowa udziela  dotacji na dzieci uczęszczające do Przedszkola im. ”Kubusia Puchatka” oraz Przedszkola „Słoneczko”,, natomiast Przedszkole im. Biskupa Piotra Bednarczyka  finansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Miasto Limanowa na podstawie zawartych porozumień z gminami  otrzymuje zwrot udzielonej dotacji na dzieci zamieszkałe na terenach innych gmin.