2014

 • 03-03

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.03.2014r.

 • 08-01

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.01.2014 r.

 • 15-01

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 15.01.2014 r.

 • 24-01

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24.01.2014 r.

 • 24-01

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24.01.2014 r.

 • 24-01

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24.01.2014 r.

 • 31-03

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 31.03.2014 r.

 • 07-05

  Obieszczenie Burmistzra Miasta Limanowa z dnia 07.05.2014 r.

 • 30-05

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.05.2014 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.05.2014 roku wydał decyzję o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • 07-08

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 07.08.2014 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia, że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1631 K Limanowa ul. Z. Augusta w km 0 +000- 1 + 135.

 • 11-09

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.09.2014 r.

  Zawiadamia się o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ks. Rachwała w Limanowej.

 • 23-09

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23.09.2014 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.09.2014 roku wydał postanowienie w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko a polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1631 K Limanowa ul. Z. Augusta w km 0+000– 1+ 135 w ramach zadania „Usprawnienie płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Limanowa obejmującego drogę powiatową nr 1631 K ul. Z. Augusta oraz ulice miejskie”.

 • 25-09

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25.09.2014 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 25.09.2014 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1631 K Limanowa ul. Z. Augusta w km 0+000– 1+ 135 w ramach zadania „Usprawnienie płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Limanowa obejmującego drogę powiatową nr 1631 K ul. Z. Augusta oraz ulice miejskie”.

 • 25-09

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25.09.2014 rok

  Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości że w dniu 25.09.2014 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1631 K Limanowa ul. Z. Augusta w km 0+000– 1+ 135 w ramach zadania „Usprawnienie płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Limanowa obejmującego drogę powiatową nr 1631 K ul. Z. Augusta oraz ulice miejskie”.

 • 08-12

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.12.2014 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5.12.2014 roku wydał postanowienie w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ks. Rachwała w Limanowej”

 • 15-12

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 15.12.2014 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.12.2014 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu Prefabrykatów Betonowych położonego w Limanowej na działkach nr ew. 82 i 83/2 obr. ew. 1 w Limanowej”.

Archiwum Wiadomości >>