Wszystkie

I przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. 463/1 obr 5 m. Limanowa

2202 I przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. 463/1 obr 5 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem ul. M. B. Bolesnej 13 w Limanowej oznaczonej jako działka 463/1 obr 5 m. Limanowa.

Przetarg na najem 30 miejsc handlowych na targowisku Mój Rynek w Limanowej

1402 Przetarg na najem 30 miejsc handlowych na targowisku Mój Rynek w Limanowej

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem 30 miejsc handlowych zlokalizowanych na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej

Przetarg na dzierżawę terenu pod lokalizację ogródka gastronomicznego na płycie rynku w Limanowej

1402 Przetarg na dzierżawę terenu pod lokalizację ogródka gastronomicznego na płycie rynku w Limanowej

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu części działki 438/1 obr 5 m. Limanowa (płyta rynku w Limanowej) pod ustawienie ogródka gastronomicznego w okresie od 15 maja do 30 września 2018 roku

Przetarg na najem lokalu ul. Rynek 18 Limanoaa

0702 Przetarg na najem lokalu ul. Rynek 18 Limanoaa

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu o pow. 66,5 m2 położonego przy ul. Rynek 18 w Limanowej.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ul. J. Marka 14 w Limanowej oznaczonej jako działka 398 obr 5 m. Limanowa

0401 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ul. J. Marka 14 w Limanowej oznaczonej jako działka 398 obr 5 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowo- mieszkalnym położonym przy ul. Józefa Marka 14 w Limanowej oznaczonej jako działka nr 398 obr 5 m. Limanowa.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

2112 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu części działki 322/2 obr 4 m. Limanowa zakończył się wynikiem pozytywnym.

IV przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia ul. Rynek 18 Limanowa

1912 IV przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia ul. Rynek 18 Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia użytkowego o pow. 66,5 m2 położonego w budynku ul. Rynek 18 w Limanowej.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.12.2017 r.

0812 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.12.2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 08.12.2017 roku w sprawie zakończenia III przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczenia użytkowego o pow. 66,5 m2 zlokalizowanego w budynku ul. Rynek 18 w Limanowej wynikiem negatywnym

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu części działki 322/2 obr 4 m. Limanowa

1611 I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu części działki 322/2 obr 4 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki ewid. nr 322/2 obr 4 m. Limanowa położonej przy ul. Bronisława Czecha w Limanowej na okres 12 miesięcy licząc od dnia 01.01.2018 roku, celem sprzedaży zniczy i kwiatów.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczenia w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej

1611 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczenia w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu została wywieszona informacja o zakończeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczenia użytkowego w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej o łącznej powierzchni 84,10 m2.

III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego ul Rynek 18

1011 III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego ul Rynek 18

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego ul. Rynek 18 w Limanowej

0311 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I przetargu ustnego na sprzedaż działki 398 obr 5 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 398 obr. 5 m. Limanowa zakończył się wynikiem negatywnym

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek 759, 890 obr. 7, 437/8 obr 3 m. Limanowa

2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek 759, 890 obr. 7, 437/8 obr 3 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek 759, 890 obr 7 m. Limanowa oraz działki 437/8 obr 3 m. Limanowa zakończył się wynikiem negatywnym.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 100 obr 1 m. Limanowa

1710 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 100 obr 1 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 100 obr 1 m. Limanowa. Przetarg odbędzie się 21 grudnia 2017 roku.

II przetarg ustny nieograniczony

1010 II przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia użytkowego o pow. 66,50 m2 położonego w budynku ul. Rynek 18 w Limanowej.

archiwum wiadomości

GALERIA