Strona główna» GOSP. NIERUCHOMOŚCIAMI

GOSP. NIERUCHOMOŚCIAMI

 • 22-06

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na najem lokalu ul. Rynek 3 w Limanowej

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń została wywieszona informacja o zakończeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu ul. Rynek 3 w Limanowej o pow. 12 m2

 • 20-06

  I przetarg ustny nieograniczony na najem 2 lokali użytkowych w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej

  Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch pomieszczeń użytkowych położonych w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej.

 • 14-06

  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 100 obr 1 m. Limanowa

  Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewid. nr 100 obr 1 m. Limanowa

 • 14-06

  I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu części działki 452/3 obr 5 m. Limanowa pod ustawienie obiektu handlowego

  Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu części działki ewid. 452/3 obr 5 m. Limanowa o pow. 8m2 pod ustawienie obiektu handlowego na okres 12 miesięcy.

 • 30-05

  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych nr 759, 890 obr 7 i 437/8 obr 3 m. Limanowa

  Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych nr 759, 890 obr 7, 437/8 obr 3 m. Limanowa

 • 22-05

  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 872/4 obręb 7 m. Limanowa

  Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 872/4 obr 7 m. Limanowa.

 • 09-05

  I przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia ul. Rynek 3 w Limanowej

  Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia o powierzchni 12 m2 położonego w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej na okres 3 lat.

 • 05-05

  Zaproszenie do składania ofer na dzierżawę nieruchomości pod działalność gospodarczą. Dotyczy Działek 53/12, 53/10 obr 7 m. LImanowa

  Burmistrz Miasta Limanowa zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na dzierżawę nieruchomości pod działalność gospodarczą. Dotyczy działek ewidencyjnych 53/10, 53/12 obr 7 m. Limanowa

 • 06-04

  Ogłoszenie o rozstrzygnięcu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę terenu płyty rynku w Limanowej

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że został rozstrzygnięty I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu płyty rynku w Limanowej pod ustawienie ogródka gastronomicznego

 • 31-03

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I przetargu ustnego nieograniczonego na najem miejsc handlowych zlokalizowanych na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc handlowych na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej zakończył się wynikiem negatywnym.

 • 15-02

  I przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc handlowych na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej

  Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc handlowych zlokalizowanych na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej

 • 02-03

  I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu części działki 438/1 obr 5 m. Limanowa pod lokalizację ogródka gastronomicznego

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu części działki 438/1 obr 5 m. Limanowa pod lokalizację ogródka gastronomicznego

 • 27-12

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego ul. Matki Boskiej Bolesnej 10 w Limanowej

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń została wywieszona informacja o rozstrzygnięciu przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Limanowej przy ul. M. Boskiej Bolesnej 10 w Limanowej.

 • 16-12

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I przetargu ustnego nieoraniczonego

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki 322/2 obr 4 m. Limanowa celem ustawienia miejsca handlowego do sprzedaży zniczy, kwiatów zakończył się wynikiem pozytywnym.

 • 10-11

  I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu części działki 322/2 obr 4 m. Limanowa

  Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu części działki 322/2 obr 4 m. Limanowa pod ustawienie stoiska handlowego celem sprzedaży zniczy, kwiatów.

 • 10-11

  I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu położonego przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 10 w Limanowej

  Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku nr 10 przy ul. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej

 • 29-09

  Ogłoszenie o rozstrzygnięcu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ew. nr 872/4 obr. 7 m. Limanowa

 • 18-08

  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 872/4 obr 7 m. Limanowa

  Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewid. nr 872/4 obr 7 m. Limanowa. Działka położona jest na osiedlu Marsów w Limanowej.

 • 16-08

  Przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu pod stanowiska handlowe na płycie Rynku w Limanowej w celu sprzedaży okolicznościowej w dniach od 15 września 2016 r. do 22 września 2016 r.

 • 15-07

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 96/7 obr. 1 m. Limanowa

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 96/7 obr 1 m. Limanowa zakończył się wynikiem pozytywnym

Archiwum Wiadomości >>

ZAŁĄCZNIKI