Wszystkie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.12.2017 r.

0812 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.12.2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 08.12.2017 roku w sprawie zakończenia III przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczenia użytkowego o pow. 66,5 m2 zlokalizowanego w budynku ul. Rynek 18 w Limanowej wynikiem negatywnym

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu części działki 322/2 obr 4 m. Limanowa

1611 I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu części działki 322/2 obr 4 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki ewid. nr 322/2 obr 4 m. Limanowa położonej przy ul. Bronisława Czecha w Limanowej na okres 12 miesięcy licząc od dnia 01.01.2018 roku, celem sprzedaży zniczy i kwiatów.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczenia w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej

1611 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczenia w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu została wywieszona informacja o zakończeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczenia użytkowego w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej o łącznej powierzchni 84,10 m2.

III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego ul Rynek 18

1011 III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego ul Rynek 18

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego ul. Rynek 18 w Limanowej

0311 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I przetargu ustnego na sprzedaż działki 398 obr 5 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 398 obr. 5 m. Limanowa zakończył się wynikiem negatywnym

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek 759, 890 obr. 7, 437/8 obr 3 m. Limanowa

2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek 759, 890 obr. 7, 437/8 obr 3 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek 759, 890 obr 7 m. Limanowa oraz działki 437/8 obr 3 m. Limanowa zakończył się wynikiem negatywnym.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 100 obr 1 m. Limanowa

1710 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 100 obr 1 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 100 obr 1 m. Limanowa. Przetarg odbędzie się 21 grudnia 2017 roku.

II przetarg ustny nieograniczony

1010 II przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia użytkowego o pow. 66,50 m2 położonego w budynku ul. Rynek 18 w Limanowej.

I przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia użytkowego zlokalizowanego w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej

2809 I przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia użytkowego zlokalizowanego w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia użytkowego o łącznej powierzchni 84,10 m2 zlokalizowanego w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 163/33 obr 1 m. Limanowa

0709 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 163/33 obr 1 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 163/33 obr 1 m. Limanowa.

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych zlokaliziwanych w bydnu ul. M. B. Bolesnej 10 oraz ul. Rynek 18 w Limanowej

2408 I przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych zlokaliziwanych w bydnu ul. M. B. Bolesnej 10 oraz ul. Rynek 18 w Limanowej

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku ul. M. B. Bolesnej 10 w Limanowej oraz lokalu użytkowego położonego w budynku ul. Rynek 18 w Limanowej

Ogłoszenie o zakończeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 163/33 obr 1

1808 Ogłoszenie o zakończeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 163/33 obr 1

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 163/33 obr 1 m. Limanowa zakończył się wynikiem negatywnym.

archiwum wiadomości

GALERIA