Strona główna» GOSP. NIERUCHOMOŚCIAMI

GOSP. NIERUCHOMOŚCIAMI

 • 17-10

  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 100 obr 1 m. Limanowa

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 100 obr 1 m. Limanowa. Przetarg odbędzie się 21 grudnia 2017 roku.

 • 10-10

  II przetarg ustny nieograniczony

  Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia użytkowego o pow. 66,50 m2 położonego w budynku ul. Rynek 18 w Limanowej.

 • 04-10

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I przetargu ustnego nieognaniczonego na namjem lokali użytkowych w budynku ul. Rynek 18 i ul. M. B. Bolesnej 10 w Limanowej

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych położonych w budynku ul. Rynek 18 i ul. M. B. Bolesnej 10 w Limanowej.

 • 28-09

  I przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia użytkowego zlokalizowanego w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej

  Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia użytkowego o łącznej powierzchni 84,10 m2 zlokalizowanego w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej

 • 22-09

  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowo-mieszkalnym położonym przy ul. Józefa Marka 14 w Limanowej oznaczonej jako działka ewid. nr 398 obr 5 m. Limanowa

  Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowo-mieszkalnym położonym przy ul. Józefa Marka 14 w Limanowej oznaczonej jako działka ewid. nr 398 obr 5 m. Limanowa.

 • 07-09

  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek 759, 890 obr 7 m. Limanowa oraz działki 437/8 obr 3 m. Limanowa

  Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 759, 890 obr 7 m. Limanowa oraz działki 437/8 obr 3 m. Limanowa.

 • 07-09

  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 163/33 obr 1 m. Limanowa

  Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 163/33 obr 1 m. Limanowa.

 • 01-09

  Ogłoszenie o zakończeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 100 obr 1 m. Limanowa

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 100 obr 1 m. Limanowa zakończył się wynikiem negatywnym

 • 24-08

  I przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych zlokaliziwanych w bydnu ul. M. B. Bolesnej 10 oraz ul. Rynek 18 w Limanowej

  Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku ul. M. B. Bolesnej 10 w Limanowej oraz lokalu użytkowego położonego w budynku ul. Rynek 18 w Limanowej

 • 18-08

  Ogłoszenie o zakończeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 163/33 obr 1

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 163/33 obr 1 m. Limanowa zakończył się wynikiem negatywnym.

 • 11-08

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę terenu cz. działki 452/3 obr 5 m. Limanowa pod ustawienie obiektu handlowego

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu cz. działki ewid. 452/3 o pow. 8 m2 pod ustawienie obiektu handlowego zakończył się wynikiem pozytywnym

 • 11-08

  Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów w spółce MZGKiM sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej

  Burmistrz Miasta Limanowa zaprasza do negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów w spółce MZGKiM sp. z o.o.

 • 28-07

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I przetargu ustnego nieograniczonego na najem dwóch lokali użytkowych ul. Rynek 3 w Limanowej

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej zakończył się wynikiem pozytywnym.

 • 20-07

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę terenu cz.dz. ewid. 452/3 obr 5 m. Limanowa.

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu cz. dz. 452/3 obr 5 m. Limanowa o pow. 8 m2 pod ustawienie obiektu handlowego zakończył się wynikiem negatywnym

 • 19-07

  II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu części działki 452/3 obr 5 m. Limanowa pod ustawienie obiektu handlowego

  Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu części działki ewid. 452/3 obr 5 m. Limanowa o pow. 8 m2 pod ustawienie obiektu handlowego

 • 13-07

  Ogłoszenie o zakończeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek 759, 890 obr 7 oraz 437/8 obr 3 m. Limanowa

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek 759, 890 obr 7 oraz 437/8 obr 3 m. Limanowa zakończył się wynikiem negatywnym.

 • 11-07

  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 872/4 obr 7 m. Limanowa

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewid. nr 872/4 obr 7 m. Limanowa zakończył się wynikiem negatywnym

 • 28-06

  I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewid. 163/33 obr 1 m. Limanowa

  Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewid. nr 163/33 obr 1 m. Limanowa.

 • 22-06

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na najem lokalu ul. Rynek 3 w Limanowej

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń została wywieszona informacja o zakończeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu ul. Rynek 3 w Limanowej o pow. 12 m2

 • 20-06

  I przetarg ustny nieograniczony na najem 2 lokali użytkowych w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej

  Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch pomieszczeń użytkowych położonych w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej.

Archiwum Wiadomości >>

ZAŁĄCZNIKI