2016

 • 28-12

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27.12.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia, że w dniu 27.12.2016 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krakowskiej w Limanowej”.

 • 28-12

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27.12.2016 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.12.2016 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krakowskiej w Limanowej”.

 • 23-12

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23.12.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.12.2016 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Beskidzkiej w Limanowej”.

 • 23-12

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23.12.2016 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia, że w dniu 22.12.2016 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Beskidzkiej w Limanowej”.

 • 22-12

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.12.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 21.12.2016 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Owocowej w Limanowej”.

 • 22-12

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.12.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.12.2016 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Owocowej w Limanowej”.

 • 19-12

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.12.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia, że w dniu 19.12.2016 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lipowej i Biedronia w Limanowej”.

 • 19-12

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.12.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.12.2016 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lipowej i Biedronia w Limanowej”.

 • 21-11

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.11.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego zebrane zostały dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lipowej i Biedronia w Limanowej”.

 • 21-11

  Obiweszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.11.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia, że zgodnie z art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego zebrane zostały dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Beskidzkiej w Limanowej”.

 • 21-11

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.11.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia, że zgodnie z zgodnie z art.10 § 1 w/w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego zebrane zostały dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Owocowej w Limanowej”.

 • 21-11

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.11.2016 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia, że zgodnie z art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego zebrane zostały dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krakowskiej w Limanowej”.

 • 04-11

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.11.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 3.11. 2016 roku wydał postanowienie w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krakowskiej w Limanowej”.

 • 28-10

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.10.2016 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 27.10.2016 roku wydał postanowienie w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Beskidzkiej w Limanowej”.

 • 28-10

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27.10.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 27.10.2016 roku wydał postanowienie w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Owocowej w Limanowej”.

 • 28-10

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27.10.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 26.10.2016 roku wydał postanowienie w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lipowej i Biedronia w Limanowej”

 • 25-10

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.10.2016 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 21.10.2016 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Słonecznej i ul. Partyzantów w Limanowej”

 • 25-10

  Obiweszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.10.2016 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.10.2016 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Słonecznej i ul. Partyzantów w Limanowej”

 • 21-10

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 20.10.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 18.10.2016 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Józefa Marka w Limanowej”

 • 21-10

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 20.10.2016 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.10.2016 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Józefa Marka w Limanowej”.

Archiwum Wiadomości >>