2017

 • 23-01

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23.01.2017 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 20.01.2017 roku wydał postanowienie w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie (modernizacji) oczyszczalni ścieków w miejscowości Limanowa- zlokalizowanej w Limanowej na działce nr ew. 125 obr. ew.3.

 • 04-01

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.01.2017 roku

  Zawiadamia się, że na wniosek Miasta Limanowa wszczęte zostało i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie (modernizacji) oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr ew. 125 obr. ew. 3 w Limanowej”.

 • 01-02

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 01.02.2017 r.

  dotyczy „Rozbudowy i przebudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków w miejscowości Limanowa”- zlokalizowanej na działce nr ew. 125 obr. ew. 3 w Limanowej.

 • 06-02

  Obiweszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.02.2017 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa Drogowo- Mostowego „LIMDROG” Sp. z o.o., 34- 600 Limanowa ul. M. B. Bolesnej 87 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do produkcji mas bitumicznych eksploatowanej na terenie istniejącej wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej w Limanowa– Przylaski, w obrębie działek nr ew. 123 i 124 obr ew. 2 w Limanowej.

 • 08-02

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 07.02.2017 r.

  Dotyczy „Rozbudowy ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”

 • 27-02

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27.02.2017 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 24.02.2017 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie( modernizacji) oczyszczalni ścieków w miejscowości Limanowa” - zlokalizowanej na działce nr ew. 125 obr. ew. 3 w Limanowej.

 • 27-02

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27.02.2017 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.02.2017 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie (modernizacji) oczyszczalni ścieków w miejscowości Limanowa”- zlokalizowanej na działce nr ew. 125 obr. ew. 3 w Limanowej.

Archiwum Wiadomości >>

    UWAGA! Zmiana terminu otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego - 5 maja 2017, godz. 14.00!

 

    UWAGA! Zmiana terminu otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego - 5 maja 2017, godz. 14.00!

 

    UWAGA! Zmiana terminu otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego - 5 maja 2017, godz. 14.00!

 

    UWAGA! Zmiana terminu otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego - 5 maja 2017, godz. 14.00!

 

    UWAGA! Zmiana terminu otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego - 5 maja 2017, godz. 14.00!

 

    UWAGA! Zmiana terminu otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego - 5 maja 2017, godz. 14.00!

 

    UWAGA! Zmiana terminu otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego - 5 maja 2017, godz. 14.00!

 

    UWAGA! Zmiana terminu otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego - 5 maja 2017, godz. 14.00!

 

    UWAGA! Zmiana terminu otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego - 5 maja 2017, godz. 14.00!

 

    UWAGA! Zmiana terminu otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego - 5 maja 2017, godz. 14.00!

 

    UWAGA! Zmiana terminu otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego - 5 maja 2017, godz. 14.00!

 

    UWAGA! Zmiana terminu otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego - 5 maja 2017, godz. 14.00!