PODATKI

Dokumenty przyjmowane są na Dzienniku Podawczym (na parterze budynku Urzędu Miasta)


Linki

Stawki podatku od środków transportowych na 2018 rok

Stawki podatku od nieruchomości w 2018 rokuDokumenty do pobrania /pdf/

1. Informacja o nieruchomościach 2018 - osoby fizyczne

2. Deklaracja na podatek od nieruchomości  2018 - osoby prawne

3. Deklaracja na podatek rolny 2018 - osoby prawne

4. Deklaracja na podatek leśny 2018 - osoby prawne

5. Deklaracja na podatek od środków transportowych

6. Załącznik do deklaracji na podatek od środków transprtowych