Aktualności

30 – LECIE POLSKIEJ SAMORZĄDNOŚCI

0406 30 – LECIE POLSKIEJ SAMORZĄDNOŚCI

W tym roku przypada 30-lecie samorządności. Jubileusz, który upamiętnia wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. To właśnie w 1990 roku doszło do odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce.

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU KUCHNI SZKOLNYCH

0306 ZMIANY W FUNKCJONOWANIU KUCHNI SZKOLNYCH

Planowane jest wprowadzenie zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu kuchni szkolnych. Poniżej przestawiamy zasady i korzyści proponowanych rozwiązań.

POWSZECHNY SPIS ROLNY PSR 2020

2905 POWSZECHNY SPIS ROLNY PSR 2020

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA

2705 KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA

Od dnia 25 maja 2020 r. została odwieszona działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej ul. Kilińskiego 11. W dniach od dnia 25 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r. będą prowadzone działania związane z przygotowaniem placówki do uruchomienia usług z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i rekomendacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia związanych z obowiązującym stanem epidemii.

BUDOWA WIELOPOZIOMOWEGO PARKINGU – AKTUALIZACJA Z POSTĘPU PRAC

2505 BUDOWA WIELOPOZIOMOWEGO PARKINGU – AKTUALIZACJA Z POSTĘPU PRAC

Wielopoziomowy parking przy ul. Łazarskiego rośnie w oczach. Właśnie trwa betonowanie pochylni z poziomu 1 na stropodach, a także deskowanie ostatniego fragmentu stropu nad piętrem.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY MIASTA LIMANOWA

2205 ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY MIASTA LIMANOWA

Zapraszam na XXVII Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 29 maja 2020 r. o godzinie 10.00.

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA

2205 KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA

W związku z Decyzją Nr 9/2020 (Poleceniem Nr 60/2020) Wojewody Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. czasowo zawieszam działalność, w dniach od dnia 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. Dziennego Domu Senior-Wigor w Limanowej ul. Spacerowa 8 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Kilińskiego 11 w Limanowej.

STULECIE URODZIN JANA PAWŁA II

1705 STULECIE URODZIN JANA PAWŁA II

18 maja 2020 r. przypada 100. rocznica urodzin Jana Pawła II. LIMANOWA - PAMIĘTA. Jest złączona pamięcią, myślą i sercem z Papieżem Janem Pawłem II.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA LIMANOWA

1405 PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA LIMANOWA

W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców, Burmistrz Miasta przygotował uchwały, umożliwiające przedsiębiorcom pomoc. Rada Miasta Limanowa na sesji 27 kwietnia br. podjęła uchwałę nr XXV.162.20 w sprawie: przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA

1205 KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA W związku z Decyzją Nr 2/2020 (Poleceniem Nr 52/2020) Wojewody Małopolskiego z dnia 7 maja 2020 r.

archiwum wiadomości