Wszystkie

REKRUTACJA DO MIEJSKIEGO ŻŁOBKA

0705 REKRUTACJA DO MIEJSKIEGO ŻŁOBKA

Dyrekcja Miejskiego Żłobka w Limanowej ul. St. Jordana 8 informuje, że od 04 maja 2020 r. rozpoczęła się rekrutacja dzieci do żłobka na m-c wrzesień 2020 r., która trwa do 25 maja 2020 r.

SALA WIDOWISKOWO-KINOWA W LDK - PODSUMOWANIE Z REALIZACJI PRAC

0605 SALA WIDOWISKOWO-KINOWA W LDK - PODSUMOWANIE Z REALIZACJI PRAC

Dobiegły końca prace na sali widowiskowo – kinowej wynikające z realizacji dwóch zadań „Zakup wyposażenia sal kinowych do rozbudowywanego Kina Klaps z równoczesnym dostosowaniem obiektu dla potrzeb osób niedosłyszących i niepełnosprawnych” oraz „Zakup zestawu cyfrowego do sali kinowej Kina Klaps w Limanowej”, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej „Rozwój kin – Modernizacja i Cyfryzacja kin 2019. Nieocenionym wsparciem w realizacji powyższych działań była dotacja celowa przekazana przez Burmistrza oraz Radę Miasta Limanowa.

SALA KONFERENCYJNO-KINOWA - PODSUMOWANIE Z REALIZACJI PRAC

0605 SALA KONFERENCYJNO-KINOWA - PODSUMOWANIE Z REALIZACJI PRAC

W ostatnich dniach odebrane zostały prace na Sali Konferncyjno – Kinowej kina Klaps w rozbudowywanym budynku Limanowskiego Domu Kultury przy ul. Bronisława Czecha 4 w Limanowej. Realizacja wszystkich prac była możliwa dzięki dofinansowaniu jakie jednostka pozyskała z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej realizację zadania „Zakup wyposażenia sal kinowych do rozbudowywanego Kina Klaps z równoczesnym dostosowaniem obiektu dla potrzeb osób niedosłyszących i niepełnosprawnych” w ramach Programów Operacyjnych Rozwój kin - Modernizacja kin 2019.

STRAŻACY OSP LIMANOWA ZBIERAJĄ NA SPRZĘT RATOWNICZY

3004 STRAŻACY OSP LIMANOWA ZBIERAJĄ NA SPRZĘT RATOWNICZY

Drodzy Państwo, co roku wspieraliście nas podczas kwesty na limanowskim rynku. Ta pomoc była dla nas bezcenna. Ten rok jest inny. Zbiórka jest niemożliwa z powodu pandemii koronawirusa. Nasi druhowie pracują cały czas. Mamy „pełne ręce” roboty! Aktywnie niesiemy bezinteresowną pomoc poszkodowanym: dowozimy żywność, prowadzimy prewencję epidemiologiczną, ale także bierzemy udział w bieżących działaniach ratowniczo-gaśniczych.

ODKRYWANIE BESKIDU WYSPOWEGO W NOWEJ FORMULE

2904 ODKRYWANIE BESKIDU WYSPOWEGO W NOWEJ FORMULE

Z powodu epidemii koronawirusa tegoroczna jedenasta edycja akcji Odkryj Beskid Wyspowy 2020 będzie zorganizowana w nowej formule. Zamiast grupowych wędrówek i spotkań na szczycie turyści będą odkrywać Beskid Wyspowy indywidualnie z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. Uzgodniony program wędrówek nie ulega jednak zmianie poza Fetiwalem Beskidzkie Rytmy i Smaki.

POŻARY LASÓW

2804 POŻARY LASÓW

Od początku 2020 roku leśnicy oraz strażacy są postawieni w stan podwyższonej gotowości. Pierwsze pożary w lasach odnotowano już w styczniu, łącznie od początku roku do 20 kwietnia w Polsce we wszystkich lasach wybuchły 2673 pożary. W małopolskich lasach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia pożarowego.

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA

2704 KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA

W związku z Decyzją Nr 1/2020 (Poleceniem Nr 49/2020) Wojewody Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. czasowo zawieszam działalność w dniach od dnia 25 kwietnia 2020 r. do 10 maja 2020 r. Dziennego Domu Senior-Wigor w Limanowej ul. Spacerowa 8 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Kilińskiego 11 w Limanowej.

PATRIOTYCZNE OBCHODY ODWOŁANE

2704 PATRIOTYCZNE OBCHODY ODWOŁANE

Obchody 229. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja zostają odwołane.

LIMANOWSKA BIBLIOTEKA ZMIENIA SWOJĄ SIEDZIBĘ

2504 LIMANOWSKA BIBLIOTEKA ZMIENIA SWOJĄ SIEDZIBĘ

Ruszyła przeprowadzka limanowskiej biblioteki. Książnica znalazła swoją siedzibę w dobudowanym skrzydle budynku, Limanowskiego Domu Kultury. Rozpoczął się żmudny etap przenoszenia woluminów. Otwarcie nowej siedziby biblioteki planowane jest na czerwiec.

archiwum wiadomości