Wszystkie

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY MIASTA LIMANOWA

2506 ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY MIASTA LIMANOWA

Zapraszam na XXVIII Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 30 czerwca 2020 r. o godzinie 10 00.

ROŚLINNOŚĆ NA LIMANOWSKIM RYNKU

2406 ROŚLINNOŚĆ NA LIMANOWSKIM RYNKU

Na limanowskim rynku w ramach prac rewitalizacyjnych posadzono aż 62 drzewa i ponad 8000 roślin.

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE ZMIANA SIEDZIB

2306 OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE ZMIANA SIEDZIB

W niedzielę wybory powszechne na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 2020 rok. Na terenie miasta Limanowa przygotowano 15 obwodów wyborczych. 13 z nich ma stałą, niezmienna siedzibę. W dwóch obwodach zmienione zostały siedziby - lokale wyborcze. Poniżej zamieszczamy szczegółowy wykaz siedzib i granic miejskich, obwodowych komisji wyborczych.

POMOC DLA FIRM

2206 POMOC DLA FIRM

Czy mieliście już Państwo do czynienia z Centrum Business in Małopolska (CBiM)? Nawet, jeśli odpowiedź brzmi: tak, to na pewno warto odświeżyć sobie z nim kontakt, bo CBiM działa obecnie w nowym, ambitnym i chętnym do niesienia pomocy przedsiębiorcom składzie. Zachęcamy do przeczytania baneru informującego o CBiM. Powstał on z inicjatywy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, aby aktywizować przedsiębiorczość w naszym województwie i być realnym wsparciem dla firm zarówno w obszarze eksportu, jak i inwestycji.

PROJEKT „STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W MAŁOPOLSCE”

1906 PROJEKT „STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W MAŁOPOLSCE”

8 maja 2020 r., podczas spotkania on-line zorganizowanego przez Krakowski Park Technologiczny, został oficjalnie zainaugurowany projekt „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”. Jego celem jest podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością na terenie miasta Limanowa.

ULGI PODATKOWE DLA MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

1906 ULGI PODATKOWE DLA MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Ulgi podatkowe dla małopolskich przedsiębiorców. Wsparcie Krakowskiego Parku Technologicznego dla firm.

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI- ODBIÓR TECHNICZNY INWESTYCJI

1806 OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI- ODBIÓR TECHNICZNY INWESTYCJI

Dzisiaj odbiór techniczny Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Czecha. Jeszcze utwardzenie nawierzchni, posianie trawy i nowa strefa rekreacyjna, zostanie otwarta dla użytkowników.

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE MIASTA ZA 2019 R.

1706 DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE MIASTA ZA 2019 R.

Na najbliższej Sesji Rady Miasta Limanowa tj. 30 czerwca 2020 r. odbędzie się debata nad Raportem o Stanie Miasta Limanowa za 2019 r. Raport o stanie miasta obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. Rada Miasta będzie rozpatrywać raport podczas sesji, na której będzie podejmowana uchwała rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie miasta przeprowadza się debatę, w której radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie tej głos mogą zabierać mieszkańcy miasta.

POWSZECHNY SPIS ROLNY - NABÓR NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

1706 POWSZECHNY SPIS ROLNY - NABÓR NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Burmistrz Miasta Limanowa – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów terenowych w Mieście Limanowa w powszechnym spisie rolnym w 2020r. (PSR 2020).

RAPORT O STANIE MIASTA ZA 2019 ROK

1606 RAPORT O STANIE MIASTA ZA 2019 ROK

Raport o stanie Miasta Limanowa za 2019 rok jest już dostępny. Powstał on zgodnie z wymogami art. 28 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 j.t., ze zm.)

archiwum wiadomości