Inwestycje i Ogłoszenia

RUSZYŁA BUDOWA DWUPOZIOMOWEGO PARKINGU

1811 RUSZYŁA BUDOWA DWUPOZIOMOWEGO PARKINGU

Od 12 listopada br. ruszyła budowa dwupoziomowego parkingu przy ul. Łazarskiego. W chwili obecnej wykonywane są roboty ziemne, przygotowujące teren pod posadowienie ław fundamentowych parkingu.

LIMANOWSKI RYNEK - WIELKI PLAC BUDOWY

1811 LIMANOWSKI RYNEK - WIELKI PLAC BUDOWY

Trwa potężny remont limanowskiego rynku. Obok przebudowy i rewitalizacji płyty rynku, równocześnie prowadzony jest remont drogi krajowej nr 28 oraz pierzei komunikacji pieszej.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

0611 Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego.

UWAGA! ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W DNIU WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

3010 UWAGA! ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W DNIU WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Obchody dnia Wszystkich Świętych powodują wzmożony ruch pojazdów i pieszych, z tego powodu konieczna jest zmiana organizacji ruchu, która zapewne spowoduje pewne utrudnienia poruszania się pojazdami w rejonie cmentarzy.

Zapraszamy na szkolenia w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Mieście Limanowa”

2410 Zapraszamy na szkolenia w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Mieście Limanowa”

Serdecznie zapraszamy na szkolenia zaplanowane w miesiącu październiku w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Mieście Limanowa”. Szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych, mogą w nim brać udział zarówno mieszkańcy Miasta Limanowa oraz osoby zamieszkujące inne gminy pod warunkiem, iż oświadczą, że nie biorą udziału w analogicznych projektach.

ZMIANA MIEJSCA I GODZINY SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

0910 ZMIANA MIEJSCA I GODZINY SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

Z uwagi na duże zainteresowanie spotkaniem informacyjnym w sprawie koncepcji przebiegu linii kolejowej, planowane w Urzędzie Miasta Limanowa zostaje przeniesione do hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 (ul. Konopnickiej 4).

SPOŁECZNE INFORMACYJNE W SPRAWIE KONCEPCJI PRZEBIEGU LINII KOLEJOWEJ

0810 SPOŁECZNE INFORMACYJNE W SPRAWIE KONCEPCJI PRZEBIEGU LINII KOLEJOWEJ

W związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi rozwiązań projektowych koncepcji układów drogowych dla zadania „Budowy nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz - Etap I: prace przygotowawcze”, Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda zaprasza na spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się 15 października br. o godzinie 16:00 w Sali Narad Urzędu Miasta Limanowa.

Komuniakt Krajowej Izby Kominiarzy

0410 Komuniakt Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2019/2020

Pierwszy przetarg na dzierżawę terenu w obrębie cmentarza

0310 Pierwszy przetarg na dzierżawę terenu w obrębie cmentarza

W dniach od 30 października do 3 listopada 2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony miejsc handlowych w celu sprzedaży zniczy, kwiatów w obrębie cmentarza przy ul. Szwedzkiej, ul. Ks. Łazarskiego, ul. Br. Czecha oraz ul. Owocowej w Limanowej. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem zamieszczonym poniżej

archiwum wiadomości