Skatepark w Limanowej

W naszym mieście realizowana będzie długo oczekiwana szczególnie przez młodzież inwestycja – skatepark. Na zapleczu miejskiego hotelu i Limanowskiego Domu Kultury planuje się urządzić ściankę wspinaczkową.


Na zboczach wzgórza zostaną zamontowane ławki, co utworzy naturalną trybunę dla widzów, a na placu powstanie  skatepark wraz z przeszkodami mobilnymi o wymiarach 18x38 m. Skatepark ma być bazą do  organizowania w przyszłości zawodów sportowych, nie tylko rolek i deskorolek, ale również zawodów wspinaczkowych. Organizacja imprez sportowych ma przyczyniać się do promowania aktywnego trybu życia oraz promowania alternatywnego spędzania wolnego czasu.
Na realizację tej inwestycji miasto otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 40 205,00 Euro na realizacje projektu pod nazwą „Rekreacja ruchowa szansą na integrację partnerstwa polsko-słowackiego”.
Głównym celem projektu jest poszerzenie i zacieśnienie współpracy pomiędzy mieszkańcami miast partnerskich Limanowej i Dolnego Kubina oraz stworzenie płaszczyzny do podejmowania wspólnych inicjatyw sportowo-rekreacyjnych służących rozwojowi obu gmin partnerskich.


Wizualizacja skateparku powstała po konsultacjach z przyszłymi użytkownikami – młodzieżą. Elementy skateparku to: bank ramp, poręcz łamana, wyskocznia 1, murek łamany, wyskocznia 2, poręcz prosta, poll jam, Quarter pipe, manual pad, grindbox.

 

 


Tagi