Ulotka o SKATEPARKu w Limanowej

Miasto Limanowa w ramach realizacji mikroprojektu pt. "Rekreacja ruchowa szansą na integrację partnerstwa polsko-słowackiego" wydało ulotkę dotyczącą SKATEPARKU w Limanowej.

 

Ulotkę będzie można otrzymać 5 października 2013 r. podczas uroczystego otwarcia SKATEPARKU połączonego z "Transgranicznymi Zawodami Deskorolkowymi o Nagrodę Burmistrza Miasta Limanowa".

 

Zobacz więcej na temat imprezy: http://www.miasto.limanowa.pl/pl/3862/120768/Transgraniczne_Zawody_Deskorolkowe_o_Puchar_Burmistrza_Miasta_Limanowa.html

 

 

 

 

 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.
 

Tagi