Wizualizacja nowej koncepcji Limanowskiego Centrum Kultury i Edukacji

Nie jest tajemnicą, że obiekt Limanowskiego Domu Kultury i Hotelu ”Siwy Brzeg” w dotychczasowym kształcie jest niefunkcjonalny, za to bardzo kosztowny w utrzymaniu. Od jakiegoś czasu  trwały  prace  nad całościową koncepcją architektoniczno-funkcjonalną obiektu, którą właśnie prezentujemy.


Jest to na razie tylko koncepcja, która  zanim dojdzie do  realizacji  ulegnie weryfikacji. Budynek główny uległby następującym przeobrażeniom. Przede wszystkim, co od razu rzuca się w oczy, to odkopanie zasypanej dotąd kondygnacji, w której były piwnice. Zamiast  piwnic powstaną lokale usługowe z witrynami i wejściami prosto z parkingu, w których znajdą miejsce m.in. dotychczasowi dzierżawcy. Nowe wejście do hotelu też będzie na poziomie parkingu, prosto do recepcji i windy, aby nie trzeba było nosić bagaży po schodach.

 

 

Cała kondygnacja, na której teraz znajduje się obecnie recepcja i wejście zostanie zamieniona na pokoje hotelowe. W ten sposób zwiększy się znacznie ilość miejsc hotelowych. Hotel w przyziemiach otrzyma pomieszczenia na mini-spa i w taki sposób zostanie połączony z restauracją, aby gość hotelowy mógł zawsze skorzystać z restauracji niezależnie od trwających tam imprez. Restauracja, której nie obejmą prace modernizacyjne, zostanie ponadto poszerzona o dzisiejszą  salę narad. Sala ta ponieważ  jest nieco wyżej będzie mogła  czasem pełnić rolę sceny. Także powstająca na tarasie kawiarnia, też raczej będzie częścią restauracji.

 

 

Modernizacji ulegnie dzisiejsza szatnia i pobliskie foyer. Sala widowiskowa to osobny problem, wiadomo, że wymaga gruntownego remontu. Problem w tym, że nadal szukamy sposobu na powiększenie ilości miejsc siedzących, ale to jeszcze za wcześnie na szczegóły. Następnie przechodzimy do części obecnie zajmowanej przez dzierżawców, czyli pomieszczeń wynajmowanych przez dentystę, kosmetyczkę itp. Jak już wspomniano zostaną oni przeniesieni do lokali przy parkingu. Natomiast ta część zostanie gruntownie zmodernizowana i otrzyma dwie dodatkowe kondygnacje. W tej części obiektu znajdzie miejsce Miejska Biblioteka Publiczna, która uzyska dwukrotnie zwiększoną powierzchnię, niż zajmuje obecnie. Ponadto znajdzie się miejsce na administrację Limanowskiego Centrum Kultury powstałego z połączenia: Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Limanowskiego Domu Kultury. Powstaną, pracownie, przestronne  sale ćwiczeń dla orkiestry i zespołów tanecznych. W planach jest również taras, który będzie pełnił funkcję kawiarni, a także kina plenerowego. Ekranem dla kina plenerowego będzie telebim, zamontowany na skraju tarasu w taki sposób, aby podczas trwania wielkich imprez sportowych, był ekranem dla strefy kibica zlokalizowanej wtedy na parkingu. W przyziemiach północnej części budynku (od strony tamy), powstaną zaplecza dla skateparku, ścianki wspinaczkowej i ewentualnie lodowiska. Cały teren obiektu ma otrzymać nowe funkcje. W lasku powyżej hotelu umieszczone zostaną ławki i małe place zabaw. Północna strona zostanie zabudowana, skateparkiem zamienianym w zimie częściowo na lodowisko. 

 

 

 

 

 Tagi