Zapoznaj się z regulaminem lodowiska!

Lodowisko przy Limanowskim Domu Kultury zostało oficjalnie otwarte przez Burmistrz Miasta Limanowa 20 grudnia 2013r. Pierwsze sztuczne lodowisko w Limanowej ma wymiary 18 x 34 m i jest udostępnione mieszkańcom i turystom w okresie zimowym całkowicie bezpłatnie. Dodatkowo w Limanowskim Domu Kultury funkcjonuje wypożyczalnia łyżew.


Serdecznie zapraszamy na lodowisko wszystkich miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu i świetnej zabawy, dorosłych, a przede wszystkim dzieci i młodzież szkolną, na niezapomniane wrażenia z jazdy na łyżwach!

 


Przedstawiamy Regulamin korzystania z lodowiska

1.  Lodowisko jest obiektem Miasta Limanowa.
2.  Obiekt ma charakter ogólnodostępny.
3.  Lodowisko czynne jest codziennie w godzinach 9:00–22:00.
4.  Lodowisko przeznaczone jest wyłącznie do rekreacyjnej jazdy na łyżwach.
5.  Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do: 
·  kulturalnego zachowania się na terenie obiektu,
·  dbania o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników lodowiska.
6.  Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będących na łyżwach. Zaleca się, aby dzieci były wyposażone w kaski ochronne.
7.  Korzystanie z lodowiska przez grupy zorganizowane dzieci i młodzieży odbywa się jedynie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna. Opiekun odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie się swoich podopiecznych oraz za ich bezpieczeństwo.
8.  Zaleca się jazdę w rękawiczkach oraz kaskach.
9.  Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku.
10. Organizacja imprez sportowych lub zajęć grup zorganizowanych wymaga pisemnej zgody gospodarza obiektu, na co najmniej dwa dni przed planowanym przedsięwzięciem organizator winien zwrócić się do Urzędu Miasta Limanowa o wydanie zgody.
11.  Na terenie lodowiska zabrania się:
·  wchodzenia na taflę w obuwiu (bez łyżew),
·  jazdy w kierunku przeciwnym od nakazanego,
·  urządzania wyścigów, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania lub innych czynności zagrażających bezpieczeństwu pozostałych użytkowników,
·  jazdy z dziećmi na rękach,
·  przebywania w stanie nietrzeźwym oraz wnoszenia i spożywania alkoholu,
·  palenia tytoniu,
·  wnoszenia i konsumowania napojów i jedzenia,
·  rzucania na lód jakichkolwiek przedmiotów,
·  używania ognia,
·  wprowadzania zwierząt.
12.  Gospodarz obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia cielesne spowodowane nieodpowiednim zachowaniem użytkownika lub innych osób korzystających z lodowiska.
13.  Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu gospodarz obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
14.  Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu.
15.  Ze względu na warunki pogodowe i z przyczyn technicznych gospodarz obiektu może ogłosić jego zamknięcie.
16.  Osoby niszczące urządzenia techniczne lodowiska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
17.  Każdy korzystający z lodowiska jest zobowiązany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.Tagi

GALERIA