Miasto uzyskało dofinansowanie z UE

Miasto Limanowa otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 na realizację dwóch programów „Rekreacja ruchowa szansą na integrację partnerstwa polsko-słowackiego” oraz „Lachowsko-Orawski Festiwal Kultur”.  

 

 

SKATEPARK
W ramach pierwszego  programu powstanie obok Limanowskiego Domu Kultury skatepark, na którym zorganizowany będzie międzynarodowy turniej z udziałem zawodników z  Dolnego Kubina i Limanowej. Dofinansowanie do tego programu wynosi 45 tys. EURO. Skatepark to plac wykonany z presbetonu o wymiarach ok. 18 x 38 m na którym umieszczone będą stacjonarne i przesuwne urządzenia. Powstanie tam również ścianka wspinaczkowa o wysokości 5m. Skatepark będzie miejscem, gdzie ćwiczyć będą sprawność fizyczną miłośnicy rolek, deskorolek i rowerów. Są to dyscypliny sportu obecnie bardzo popularne wśród młodzieży i  każde duże miasto wybudowało już taki obiekt dla swojej młodzieży. W płycie skateparku wykonana będzie izolacja termiczna aby w okresie zimowym można było tam wykonać sztucznie mrożone lodowisko. Projekt pod nazwą „Rekreacja ruchowa szansą na integrację partnerstwa polsko-słowackiego” ma przyczyniać się do promowania aktywnego trybu życia oraz promowania alternatywnego spędzania wolnego czasu. 

 


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013”.

 

FESTIWAL KULTUR
W ramach drugiego programu „Lachowsko-Orawski Festiwal Kultur” w Parku Miejskim zostanie wybudowa nowa MUSZLA KONCERTOWA, która w zamyśle władz miasta ma być miejscem spotkań, imprez, koncertów i festynów. Muszla koncertowa powinna być zbudowana jeszcze w tym roku. Istniejące przyziemia muszli zostaną zaadoptowane. Znajdą się tam garderoba oraz pomieszczenia socjalne, a także publiczna toaleta. Na program miasto pozyskało fundusze w wysokości 55 tys. EURO. Oprócz wybudowania nowej muszli koncertowej w ramach dofinansowania ma być zorganizowany „Lachowsko-Orawski Festiwal Kultur” prezentujący dorobek artystyczny z udziałem gości z Dolnego Kubina. Nowa muszla koncertowa stworzy możliwość organizowania corocznych  festiwali  oraz  będzie bazą do organizacji wielu imprez o charakterze lokalnym  i międzynarodowym. Będzie miejscem spotkań kultur polskiej i słowackiej oraz różnych grup docelowych, tj. młodzieży, dzieci, seniorów, zespołów regionalnych itp. 

 

 


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013”.


NAGRODA ZA WZOROWĄ WSPÓŁPRACĘ
Projekty Miasta Limanowa są dofinansowane przez Związek Euroregion „Tatry”. Uhonorowaniem współpracy ze związkiem Euroregion, jak też kontynuacji 44- letniej współpracy Limanowej ze słowackim Dolnym Kubinem, jest przyznanie miastu Limanowa Nagrody im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów - członków Euroregionów „Tatry”. Burmistrz Miasta Władysław Bieda 26 czerwca br. w Bukowinie Tatrzańskiej odbierze w/w nagrodę, która przyznawana jest samorządom, których działalność i osiągnięte rezultaty mogą stanowić wzór do naśladowania dla innych oraz które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej.

 

 

Tagi