Muszla Koncertowa oficjalnie otwarta!

8 czerwca w Parku Miejskim w Limanowej miały miejsce ważne wydarzenia. Dokonano otwarcia nowego obiektu kulturalnego, tj. Muszli Koncertowej oraz odbył się „Lachowsko-orawski Festiwal Kultur”, podczas którego zaprezentowały się zespoły z Limanowej i Dolnego Kubina.

 

 

Limanowa i Dolny Kubin to miasta partnerskie, których współpraca trwa przeszło 45 lat. Partnerskie relacje między miastami rozpoczęły się od kontaktów w zakresie sportu. W kolejnych latach współpraca rozszerzyła się na kolejne dziedziny - turystykę, kulturę i wymianę młodzieży szkolnej. Miasta do tej pory realizowały wspólnie wiele mniejszych lub większych projektów. Dzięki czterdziestoletniej wzajemnej współpracy, której nie sposób ogarnąć w krótkim tekście, zarówno w Limanowej jak i w Dolnym Kubinie m.in. na scenach prezentowały się zespoły muzyczne, taneczne i teatralne, w galeriach - artyści profesjonalni i amatorzy, na boiskach – młodzi sportowcy.  Odbywały się imprezy, które ożywiały stare zwyczaje i tradycje, przypominały dawną kuchnię i potrawy. 

 


Projekt „Lachowsko-orawski Festiwal Kultur“ to kolejny wspólnie realizowany przez obydwa miasta projekt, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Miasto Limanowa na jego realizację otrzymało środki w wysokości około 230 000 zł. 

 

 

Celem projektu jest poznanie i prezentacja dorobku kulturalnego obydwu miejscowości, zwyczajów i obrzędów ze szczególnym uwzględnieniem poszerzenia kontaktów między młodym pokoleniem poczynając od dzieci przedszkolnych, szkolnych, młodzież i dorosłych; utrwalenie i rozszerzenie polsko-słowackiej transgranicznej współpracy poprzez wspólne uczestnictwo w wszystkich zaplanowanych w projekcie działaniach oraz poprzez tworzenie bazy dla kolejnych projektów w przyszłości - wybudowanie  muszli koncertowej, która stanowić będzie bardzo ważny element infrastruktury wspólnych działań ukierunkowanych na dostęp do kultury szerszej publiczności i  zacieśnienie więzi pomiędzy mieszkańcami bliskich sobie regionów.

 

 

Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Limanowa Jolanta Szyler powitała przybyłych na uroczystość gości, tj.: Gustava Turcina – Wiceburmistrza Miasta Dolny Kubin wraz z delegacją, przedstawiciela Związku Euroregion „Tatry” Annę Sowińską, Posła na Sejm RP Wiesława Janczyka, Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Grzegorza Biedronia, Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedę, Przewodniczącą Rady Miasta Limanowa Irenę Grosicką wraz z radnymi Rady Miasta, Starostę Limanowskiego Jana Puchałę, członka Zarządu Powiatu Limanowskiego Jana Urygę, radnego Powiatu limanowskiego Jacentego Musiała, a także zespoły i zgromadzonych w Parku Miejskim mieszkańców Limanowej i Dolnego Kubina.

 

 

Następnie na scenę zostali poproszeni przedstawiciele miasta Limanowa i Dolnego Kubina, którzy dokonali przecięcia wstęgi i tym samym uroczystego otwarcia muszli koncertowej.

 

Po oficjalnej części przyszedł czas na program artystyczny.

 

„Lachowsko–orawski Festiwal Kultur” podzielony był na cztery kategorie:

 

I. MALI ARTYŚCI – prezentacja talentów przedszkolnych,

 

 

 

II. WESOŁA SZKOŁA – prezentacja talentów szkolnych,

 

 

 

III. MIĘDZYNARODOWE NUTY – prezentacja talentów uczniów szkół muzycznych

 

 


 

IV. ECHO TROMBITY – prezentacja orkiestr dętych i zespołów regionalnych obydwóch miast.

 

 


 

Najpierw scena została oddana dzieciom z Miejskiego Przedszkola nr 1, przedszkola Sihoti z Dolnego Kubina oraz Miejskiego Przedszkola Nr 2. Następnie wystąpiła młodzież - zaprezentował się zespół taneczny ARS działający przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej i Dziecięcy Zespół Folklorystyczny KOLOVRATOK ze Szkoły Podstawowej im. Petera Skrabaka w Dolnym Kubinie, Zespół skrzypcowy z Artystycznej Szkoły Podstawowej im. Bohúňa z Dolnego Kubina, uczniowie Państwowej Szkoły Muzyczna im. G. Bacewicz w Limanowej oraz tancerze z limanowskiej szkoły tańca Akademia Lotu.

 

 

Ostatnim punktem programu był Echo Trombity, podczas którego wystąpili artyści ludowi. Na początku zaprezentował się Śpiewaczy Zespół Folklorystyczny ORAVA z Dolnego Kubina, a także Seniorzy z Dziennego Centrum w Dolnym Kubinie. Festiwal zakończył występ orkiestry „Echo Podhala” pod batutą Marka Michalika.

 

 

Burmistrz Miasta Władysław Bieda na zakończenie w swoim wystąpieniu podziękował organizatorom oraz wszystkim zespołom, które prezentowały się na letniej scenie w Parku Miejskim i zaprosił na festiwal w przyszłym roku.

 

 

Niedzielny Festiwal Kultur, podczas którego gościliśmy bardzo liczną delegację z Dolnego Kubina, był relacjonowany za pomocą przesyłu satelitarnego do Dolnego Kubina na mobilny telebim, który zakupiony został w ramach drugiego projektu realizowanego przez nasze miasto pn. "Telemost pomiędzy Limanową i Dolnym Kubinem". Tak, więc mieszkańcy Dolnego Kubina mogli również uczestniczyć w festiwalu i oglądać dzieci, młodzież i zespoły, które prezentowały się na limanowskiej scenie.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013”.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu:

Tagi

GALERIA