Burmistrz Władysław Bieda otrzymał „Diament Wspólnoty”

Nagrodę przyznał Miesięcznik „Wspólnota” za zajęcie ósmego miejsca w Polsce w rankingu pt. „Sukces mijającej kadencji 2010-2014” w kategorii gospodarzy miast powiatowych.

 

Konkurs od roku 1998 organizuje miesięcznik „Wspólnota”. Nagrody wręczono podczas VII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. Podstawą są opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS. Wysokie ósme miejsce w Polsce dla burmistrza Władysława Biedy jest wynikiem obiektywnej oceny jakości jego zarządzania miastem. Dla porównania w edycji za lata 2006 – 2010 tego samego rankingu Limanowa zajęła dopiero 149 miejsce.

 

Końcowy wynik rankingu wskaźnik „sukcesy kadencji” jest sumą 16 „sukcesów cząstkowych”, obliczanych za pomocą tzw. metody odległości od wzorca. Przede wszystkim brane są pod uwagę postępy w następujących wskaźnikach cząstkowych:

  • finansowym (jak w kadencji zmienił się potencjał dochodowy budżetu)
  • ekonomicznym (obrazującym postęp w gospodarce lokalnej i rynku pracy)
  • infrastrukturalnym (rozwój infrastruktury technicznej za którą odpowiada miasto oraz wydatki finansowane ze środków unijnych, również przez spółki miejskie, a także wzrost ludności korzystającej z kanalizacji)
  • edukacyjnym (opisującym całą sferę polityki społecznej; szkoły, przedszkola, żłobki).

 

 

Tagi