Terminy wywozu odpadów!

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z terminami wywozu odpadów komunalnych w 2015 r. Zasady zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych oraz rozliczania należności za odbiór odpadów z poszczególnych nieruchomości w Mieście Limanowa pozostają bez zmian, zmieniają się natomiast stawki opłat.


 

W wyniku przetargu rozstrzygniętego w grudniu 2014 wykonawcą odpowiedzialnym za odbiór śmieci zostało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Empol”.

Aktualnie stawki opłat wynoszą:
11 zł – odpady gromadzone w sposób nieselektywny (opłata za 1os/miesiąc)
7 zł – odpady gromadzone w sposób selektywny (opłata za 1os/miesiąc).

Opłata pokrywa odbiór śmieci (bez limitu ilościowego) z domów jednorodzinnych 1 raz w miesiącu (2 razy w czerwcu, lipcu, sierpniu) oraz z budynków wielolokalowych 2 razy w tygodniu.

 

Nie ma obowiązku składania kolejnej deklaracji w związku z wprowadzeniem nowych stawek. Jeśli liczba mieszkańców ani sposób gromadzenia odpadów nie ulegają zmianie, właściciele nie składają kolejnej deklaracji.
Opłaty powinny być wnoszone terminowo na konto wskazane w informacji, które będą dostarczone do mieszkańców.

 

Terminy opłat za poszczególne kwartały:
I kwartał – 15.03.2015
II kwartał – 15.05.2015
III kwartał – 15.09.2015
IV kwartał – 15.11.2015

 

Uwaga!
Mieszkańcy są również zobowiązani do złożenia kolejnej deklaracji każdorazowo w przypadku zaistnienia zmiany, tj. innej liczby mieszkańców lub sposobu gromadzenia odpadów. Na bieżąco będzie prowadzona weryfikacja danych zawartych w deklaracjach oraz egzekwowanie należnych opłat.

 


Harmonogram odbioru odpadów w 2015 roku:

 

 

 

Inormacje na temat funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów:

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Moczarki

 

Tagi