Otwarto nowy punkt potwierdzania profili zaufanych

Informujemy, że od 19 czerwca 2015 roku w Urzędzie Miasta Limanowa uruchomiono Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP. Punkt jest zlokalizowany na I piętrze budynku urzędu, w pokoju numer 16.

 

 

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Informacja telefoniczna - 18 337 20 54 wew. 168.

 

W celu potwierdzenia profilu zaufanego należy założyć swoje konto na platformie ePUAP i złożyć elektroniczny wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, a następnie przybyć z dowodem osobistym lub paszportem do Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP.

 

Profile zaufane to duża szansa na rozpowszechnienie się elektronicznej komunikacji z administracją, profil ten jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Profil jest bezpłatny, a jego utworzenie wymaga jednorazowej wizyty w tzw. punkcie potwierdzania profili zaufanych.

 

 

Co obywatel może załatwić i jakie funkcje pełni punkt potwierdzania profili zaufanych w Urzędzie Miasta w Limanowej:

 

Potwierdzić profil zaufany ePUAP:

1) Jeżeli w okresie 14 dni od daty przesłania wniosku drogą elektroniczną osoba wnioskująca nie zgłosi się do punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP, wniosek uważa się za wycofany.

2) Potwierdzić profil zaufany ePUAP wymagane jest osobiste stawiennictwo wnioskodawcy.

3) Osoba wnioskująca, która posiada możliwość złożenia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, może samodzielnie dokonać potwierdzenia swojego profilu zaufanego ePUAP.

4) Profil zaufany potwierdza się na okres 3 lat.

 

Przedłużyć ważność profilu zaufanego ePUAP:

1) Przedłużenie ważności profilu zaufanego ePUAP wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy (w przypadku, gdy wnioskodawca samodzielnie nie przedłuży ważności swojego profilu zaufanego ePUAP)

2) Profil zaufany można przedłużyć na okres 3 lat.

 

Unieważnić profil zaufany ePUAP:

1) Osoba posiadająca profil zaufany ePUAP może samodzielnie na ePUAP dokonać unieważnienia swojego profilu zaufanego ePUAP;

2) Unieważnienie profilu zaufanego ePUAP wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy (w przypadku, gdy wnioskodawca samodzielnie nie unieważnia swojego profilu zaufanego ePUAP)

3) Profil zaufany ePUAP traci ważność w przypadku: usunięcia konta użytkownika, zmiany danych, upływu okresu na jaki został potwierdzony lub przedłużony.

 

Wszystkie te czynności można wykonać w nowo otwartym Punkcie Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP, który działa w Urzędzie Miejskim w Limanowej, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 16 znajduje się on na parterze budynku. Posiadacz potwierdzonego profilu zaufanego może od tej pory załatwiać sprawy urzędowe z dowolnego miejsca na terenie całego kraju i na świecie !.


Na skróty czyli ePUAP krok po kroku.

 

Jeśli nie mamy konta na Platformie Usług Administracji Publicznej to aby to zrobić, musimy najpierw:

 

1. Wejść na stronę www.epuap.gov.pl i zarejestrować się na platformie ePUAP– jest to czynność która przypomina zakładanie profilu na portalach społecznościowych czy też konta poczty elektronicznej u dowolnego dostawcy tejże usługi. Rejestracja to proce krótki i zajmie on kilka minut.

 

2. Należy zalogować się do systemu i w zakładce moje konto przejeść do sekcji moje profile zaufane. Odnajdujemy opcje Złóż wniosek, umożliwi nam to utworzenie i wysłanie wniosku o nadanie profilu zaufanego. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia przesłanego na adres poczty elektronicznej udajemy się do jednego z wielu punktów potwierdzających profil zaufany może to być np. Urząd Miejski w Limanowej z dowodem osobistym w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku. Po potwierdzeniu profil zaufany jest ważny przez okres 3 lat.

 

3. Dla osób które już posiadają profil zaufany, przy pomocy opcji Szukaj w portalu ePUAP lub spośród zakładek „Załatw sprawę przez Internet” na stronie www.epuap.gov.pl wybieramy rodzaj sprawy, którą chcemy załatwić i rodzaj instytucji urząd miasta, gminy, powiat lub innej instytucji do której chcemy się zwrócić. Po wybraniu jednostki, zobaczymy listę spraw, jakie pozwala ona załatwić drogą elektroniczną.

 

 

Tagi