Wiadomości

Czwartek, 19 listopada 2015

I Limanowskie Dyktando zakończone

 


Odbyło się ono 18 listopada. Organizatorami tej imprezy były Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej oraz Limanowski Dom Kultury. O całości przedsięwzięcia i jego sukcesie najlepiej świadczą podstawowe dane. Po pierwsze frekwencja. Pomimo tego, że było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Limanowej – w Dyktandzie wzięło udział aż 192 uczestników, w tym dużo osób młodych. W grupie do lat 16 było to 138 osób, w grupie dorosłych – 47, a w pozakonkursowej grupie „gości specjalnych” – 7 osób. Nad jego prawidłowym przebiegiem oraz pracami związanymi z poprawianiem tekstów (w które zaangażowane było kilkanaście, momentami kilkadziesiąt osób – dzięki temu ocena przebiegła jak na taką ilość uczestników sprawnie i szybko) czuwało profesjonalne jury konkursowe.

 

 

Byli to:
prof. dr hab. Stanisław Koziara (Przewodniczący). Profesor zwyczajny w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej, a  także pełniący funkcję kierownika Katedry Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej. Zainteresowania naukowe: historyczne i współczesne problemy polskiego języka religijnego, język i styl polskich przekładów biblijnych, frazeologia ze szczególnym uwzględnieniem frazeologii pochodzenia biblijnego, zagadnienia stylizacji biblijnej, semantyka i aksjologia językoznawcza, leksykologia. Jest autorem monografii, współredaktorem prac zbiorowych, i artykułów w czasopismach, a także promotorem prac licencjackich i magisterskich, oraz współorganizatorem sympozjów, konferencji na temat biblii, kolęd.


dr Maciej Malinowski (członek jury, autor tekstu Dyktanda). Pracownik w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej. W 1990 r. zdobył tytuł Mistrza Polskiej Ortografii w Ogólnopolskim Dyktandzie.


Głównym kryterium branym pod uwagę w ocenie napisanych dyktand była poprawność ortograficzna (przede wszystkim) oraz interpunkcyjna dyktowanego tekstu. Jak to przebiegło od strony praktycznej? Mniej więcej tak:


Konferansjer Jakub Dalka, po powitaniu zebranych oraz gości i przedstawieniu zasad pisania dyktanda, oddał głos członkom jury. Przypomnieli one główne, podstawowe zasady regulaminowe. Podkreślali również że są bardzo zbudowani ilością uczestników. Następnie otwarta została zalakowana koperta z tekstem dyktanda. Moderator zaprosił na scenę aktorkę Marzenę Ciułę, która pełniła obowiązki lektora podczas tej imprezy. Najpierw przeczytała ona całość tekstu, a następnie zaczęło się clue całego przedsięwzięcia – czyli czytanie zdanie po zdaniu (z możliwościami powtórzenia – za zgodą jury) i spisywanie zasłyszanych zdań przez uczestników na kartki. Po zakończeniu pisania teksty zostały zebrane i poddane benedyktyńskiej pracy związanej z poprawianiem. W tym czasie uczestnicy najpierw wysłuchali wykładu dr Malinowskiego, poświęconego ogólnym zasadom (i ciekawostkom) związanym z ortografią, a następnie, by czas oczekiwania nie dłużył się im bezproduktywnie, obejrzeli film. Czasowo tak się wszystko pięknie złożyło, że niemal wraz z napisami końcowymi filmu nastąpiło to na co wszyscy oczekiwali, ortograficzne crème de la crème: ogłoszenie wyników, przyznanie nagród.

 

 
W grupie osób do lat 16:
•  Zwycięzcą został i otrzymał tytuł Limanowskiego Młodego Mistrza Ortografii Mariusz Sułkowski.
•  II miejsce i tytuł Limanowskiego Młodego Wicemistrza Ortografii otrzymała Karolina Szczypka.
•  III miejsce i tytuł Limanowskiego Młodego Wicemistrza Ortografii  otrzymała Aneta Pasionek.
•  Wyróżnienia: Oliwia Florek, Jakub Sporek.


W grupie osób powyżej 16 lat:
•  Zwycięzcą została i otrzymała tytuł Limanowskiego Mistrza Ortografii Monika Mól.
•  II miejsce  i tytuł I Limanowskiego Wicemistrza Ortografii otrzymał Bartosz Dąbrowski.
•  III miejsce i tytuł II Limanowskiego Wicemistrza Ortografii otrzymała Alicja Urbańska.
• Wyróżnienia: Maria Trzupek, Kamil Raczek, Jacek Sejmej, Monika Lupa, Krystyna Trzupek, Jadwiga Majewska, Gabriela Dudek, Magdalena Trzeciecka.


W grupie „Goście specjalni”:
•   Nagrodę  otrzymał Marek Panek (Radca Prawny UM Mszana Dolna)

 


Członkowie jury na koniec jeszcze raz podkreślili to, o czym wspominaliśmy wcześniej: wysoką frekwencję, stosunkowo wysoki poziom i liczny udział osób młodych w I Limanowskim Dyktandzie.
Zwrócili również uwagę na utrzymaną na bardzo wysokim poziomie organizację całego, liczebnie dużego przedsięwzięcia.