Finał projektu „Już pływam” w Trójce

W dniu 9 czerwca 2016 roku 88 uczniów klas pierwszych ZSS nr 3 w Limanowej zakończyło naukę pływania w ramach projektu „Już pływam”. Program finansowany był z budżetu Województwa Małopolskiego, środków własnych Miasta Limanowa i wpłaty rodziców w kwocie 100 zł.


 

W ramach programu uczniowie mieli zapewnione:

·       – 16 godzin zajęć nauki pływania,

·       – wynajem pływalni,

·       – naukę pływania prowadzoną przez wykwalifikowanych instruktorów,

·       – opiekę nauczycieli podczas wyjścia na basen i pobytu na pływalni.

 

Cotygodniowe zajęcia na basenie, wpłynęły na rozwój ogólnej sprawności fizycznej pierwszoklasistów, zachęciły je do aktywności ruchowej, umożliwiły zdobycie podstaw pływania oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności pływackich w grupie bardziej zaawansowanej. Uczniowie poznali zasady bezpiecznego korzystania z kąpielisk i mają świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą woda.

 

Projekt „Już pływam” realizowany był na Pływalni Limanowskiej przez osiem kolejnych śród i czwartków. Zajęcia prowadzone były w siedmiu grupach i cieszyły się dużym zainteresowaniem choć początek dla niektórych był trudny. Z każdą lekcją jednak było coraz lepiej. Dzieci pływały z deskami i makaronami, a ich umiejętności rosły z dnia na dzień.

 

 

 

 

Tagi

GALERIA