Na Turbacz ze Słowakami

Kolejna wakacyjna wycieczka prowadziła ścieżkami Gorców. Słowacy wybrali „żółty ” szlak z Kowańca przez Bukowinę. Nasza grupa podążała też „żółtym ” szlakiem, ale z Przełęczy Przysłop przez Gorc Troszacki, Kudłoń, Przełęcz Borek, Czoło Turbacza.

 

 

Szlak, którym wędrowaliśmy został wyznakowany około 1925 r. przez ks. W. Gadowskiego z Oddziału PTT w Tarnowie. Prowadzi przez 10 polan gorczańskich o wybitnych walorach widokowych na Beskid Wyspowy, Gorce i bardziej odległe grupy górskie.

 


Ze Słowakami spotkaliśmy się w schronisku na Turbaczu. Coroczne spotkania z kolegami z Klubu Słowackich Turystów z Dolnego Kubina to już wieloletnia tradycja naszego Oddziału.

 


Droga powrotna wiodła grzbietem Suchego Gronia przez polany Średnie i Szałasiska do Koninek. Cała wycieczka prowadziła przez teren powołanego w 1981 r. Gorczańskiego Parku Narodowego, obejmującego 70 km² najlepiej zachowanych lasów gorczańskich. 78% GPN leży w powiecie limanowskim.

 

Zdjęcia: K.T.Lewandowscy i Z. Piechnik

 

 

Tagi

GALERIA