XXII Rajd Górski im. Józefa Staniszewskiego

Zapraszamy drużyny z gimnazjów powiatu limanowskiego, a także uczniów I Liceum Ogólnokształcącego do udziału w XXII Rajdzie Górskim im. prof. Józefa Staniszewskiego, który odbędzie się w dniach 30 września do 1 października 2016r.


 

REGULAMIN XXII RAJDU GÓRSKIEGO im. J. STANISZEWSKIEGO


I. CELE RAJDU
1. Uczczenie pamięci profesora Józefa Staniszewskiego.
2. Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej.
3. Poznawanie walorów krajoznawczych Beskidu Wyspowego, Beskidu Sądeckiego, Gorców i Pienin.
4. Rozwijanie współpracy międzyszkolnej.
5. Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku przyrodniczemu.


II. TERMINARZ I ZASADY UCZESTNICTWA.

1. Rajd odbędzie się w dniach 30.09 – 01.10.2016 r. bez względu na pogodę.
2. W rajdzie uczestniczą wyłącznie drużyny młodzieży z I LO Limanowa oraz gimnazjów.
3. Drużyna składa się maksymalnie z 11 osób oraz opiekuna (osoba dorosła akceptowana przez dyrektora szkoły).
4. Zgłoszenia należy dokonać na załączonych kartach do 23 września br.
5. Wpisowe: 25 zł – należy wpłacić w sekretariacie Liceum w godz. 7.30 – 15.30 lub na konto Rady Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej nr konta w Banku Spółdzielczym w Limanowej 37 8804 0000 0001 0000 0039 0005 z dopiskiem „Rajd Staniszewskiego” (dowód wpłaty należy przedłożyć w sekretariacie Liceum w dniu rozpoczęcia rajdu).
Opiekunowie są zwolnieni z opłaty wpisowego.
6. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za przygotowanie drużyny do rajdu (konieczny odpowiedni ubiór, apteczka pierwszej pomocy, mapy, latarka itp. a także legitymacje szkolne i ewentualnie legitymacje PTTK).
7. O przyjęciu na trasę decyduje kolejność zgłoszeń. W pewnych okolicznościach organizator może zaproponować trasę zastępczą. Drużyny wyruszają na trasy z punktów wyjściowych po uprzednim zgłoszeniu tego u kierownika trasy.
8. Zakończenie rajdu odbędzie się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego.
9. Przyjmowanie drużyn 1października w godz. 11.00 – 11.30. Uroczyste zakończenie rajdu planowane jest na godz. 12.00.


III OCENA DRUŻYN RAJDOWYCH.

1. Ocena drużyn rajdowych odbędzie się w jednej kategorii:
- Najlepsza drużyna rajdowa
2. Punktacja:
Konkurs krajoznawczy odbędzie się w dwóch częściach.
Pierwsza część (pisemna) odbywa się w miejscu noclegowym. Biorą w nim udział osoby reprezentujące drużyny, które rozwiązują test o grupie górskiej po której prowadzi trasa rajdu + pytania dotyczące życia i działalności J. Staniszewskiego – punktacja łączna za ten etap 0-15 pkt (proszę wziąć długopisy).
Druga część (konkurs ustny) odbędzie się w trakcie uroczystości zakończenia rajdu.
Najlepsze osoby z każdej trasy (w sumie pięć) zmierzą się w bezpośrednich „pojedynkach” o zwycięstwo. Uczestnicy odpowiadają na zadane pytanie, za prawidłową odpowiedź – 1 pkt. Brak czy zła odpowiedź powoduje, że pytanie przechodzi na następną osobą.
UWAGA: Pytania w części finałowej będą sprawdzać wiedzę z Beskidu Wyspowego. Będą obejmować nie tylkorzeźbę, turystykę czy położenie tej formacji górskiej, ale również wiedzę z historii regionu, charakterystyki miast i miasteczek czy ludzi związanych z Beskidem.
UWAGA: W pierwszej części (pisemnej) mogą brać udział maksymalnie dwieosoby reprezentujące jedną drużyną. Punkty zdobyte w tej części „idą” na konto drużyny. Nagrody zdobyte w finale ustnym konkursu są nagrodami indywidualnymi dla uczestników.
– wyposażenie apteczki 0-3 pkt.
– umiejętność udzielania pierwszej pomocy 0-3 pkt.
– Konkurs na Najciekawszą Nazwę Drużyny Na Trasie - I miejsce – 5 pkt., II miejsce – 3 pkt. (konkurs rozgrywany na miejscu noclegowym)
UWAGA: Nazwa, która wygra na trasie, będzie „walczyć” na zakończenie rajdu o zwycięstwo z wygranymi z innych tras.
– Konkurs na Najgłupszą, Najbardziej Absurdalną i Najdziwniejszą Rzecz, Którą Ktoś Wziął Na Rajd - I miejsce – 5 pkt., II miejsce – 3 pkt. (konkurs rozgrywany na miejscu noclegowym)
UWAGA: „Rzecz”, która wygra na trasie, będzie „walczyć” na zakończenie rajdu o zwycięstwo z wygranymi z innych tras.
Najlepszą drużyną zostaje, ta która łącznie uzyska najwięcej punktów ze wszystkich konkursów (wyniki konkursów pisemnych w schronisku + apteczka + umiejętność udzielania pierwszej pomocy + konkurs na nazwę + konkurs na rzecz)


IV. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW ORAZ NAGRODY
1. Dyplom dla każdej szkoły.
2. Zapewniony autokar na dojazd na początek trasy i powrót do Limanowej.
3. Nocleg – rezerwacja (opłata we własnym zakresie)
4. Nagrody indywidualne dla zwycięzców konkursów i najlepszych drużyn.
5. Ciepły posiłek na mecie.
6. Zabezpieczenie tras (przewodnicy).

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Istnieje możliwość wykluczenia z rajdu za rażące nieprzestrzeganie regulaminu i naganne zachowanie na trasach.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie już po dokonaniu zgłoszenia (po 23.09.2016 r.) wpłaty nie będą zwracane.
3. Obowiązek i koszt ubezpieczenia ciąży na uczestnikach rajdu lub instytucji zgłaszającej.
4. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłez udziału w rajdzie zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
6. Dodatkowej informacji udziela nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego
w Limanowej tel. 0-18 337-20-59 - mgr Andrzej Nawaleniec.

 

TRASY RAJDOWE
T.1.– Niedźwiedź – Orkanówka – Turbaczyk – Czoło Turbacza – Schronisko PTTK na Turbaczu (5 godz.) Polana Szałasisko – Koninki (2godz.)
T.2. Rytro – Wdżary Niżne– Pod Złomistym Wierchem – Schronisko PTTK Przehyba (ok. 4,5 godz.) – Gaboń (1 godz.)
T.3. Rytro – Cyrla – Hala Pisana – Wierch nad Kamieniem – Schronisko PTTK Hala Łabowska (ok. 5 godz.) – Łomnica–Zdrój (2 godz.)
T.4.Szczawnica – Palenica- Szafranówka – Pod Huściawą– Schronisko pod Durbaszką (ok. 4 godz.) – Pod Wysoką – Wąwóz Homole – Jaworki (2 godz.)
T.5. Rabka Zdrój – Maciejowa – Bardo – Schronisko PTTK Stare Wierchy (ok. 4 godz.) – Obidowiec – Koninki (2 godz.) (ta trasa powstała na życzenie jednego z nauczycieli LO dlatego jest już zarezerwowana, przykro mi)
W nawiasach podano przybliżony czas przejścia; podkreślenia oznaczają miejsca noclegów.

 

UWAGI:
1. Ilość miejsc na trasach ograniczona liczbą rezerwowanych noclegów:
- Turbacz - 44 osoby, cena noclegu z pościelą 28 zł., opiekunowie – bezpłatnie,
- Przehyba – 44 osoby, cena noclegu 30 zł bez pościeli, z pościelą 40 zł, opiekunowie – niestety – muszą też zapłacić
- Hala Łabowska – 44 osoby, cena noclegu 23 zł bez pościeli, z pościelą 35 zł, opiekunowie - bezpłatnie
- Durbaszka – 44 osoby, cena noclegu 18 bez pościeli, z pościelą 25 zł, opiekunowie - bezpłatnie
- Stare Wierchy - 22 osoby, cena noclegu 30 zł bez pościeli, opiekunowie płacą 50%
2. Uczestnicy sami pokrywają koszty noclegu.
3. Zbiórka uczestników rajdu przed budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w dniu 30 września o godz. 8.00; skąd drużyny zostaną rozwiezione pomiędzy godz.8.30 - 9.00 na punkty startowe.


 

REGULAMIN /pobierz plik/

KARTA ZGŁOSZENIA /plik do pobrania/

 


 

 

 

Tagi