Spotkanie w sprawie projektu transgranicznego

W przedpołudniowych godzinach, w limanowskim magistracie odbyło się spotkanie z delegacją ze słowackiego miasta Kieżmark.


Przedstawiciele obydwu miast rozmawiali na temat warunków współpracy w projekcie transgranicznym, który zakłada ożywienie wspólnej historii w nawiązaniu do jednego z dawnych traktów handlowych regionu, tzw. szlaku winnego.Omawiane były nowe pomysły, które uatrakcyjnią projekt, a także ustalony został harmonogram prac nad wnioskiem na najbliższe tygodnie.Wspomniany projekt nosi nazwę „Rekonstrukcja szlaku winnego z Miasta Limanowa do Miasta Kieżmark na bazie zrekonstruowanego obiektu zabytkowego Dworu Marsów muzeum ziemi limanowskiej i zabytkowej kamienicy Miasta Kieżmarku”.

Dzięki finansowemu wsparciu ze środków unii europejskiej planowana jest przebudowa i modernizacja Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, zaadaptowanie podworskich budynków przy ul. Polnej na muzeum wsi limanowskiej, a także odnowienie domu mieszczańskiego w Kieżmarku.

W zaadaptowanych budynkach odbywać się będą wystawy historyczne i etnograficzne, prezentujące dziedzictwo kulturowe pogranicza. Projekt zakłada również reaktywacje starego handlowego szlaku winnego, który posłuży jako trasa corocznych rajdów rowerowych, a także organizację jarmarków historycznych sprzyjających kultywowaniu wspólnej tradycji. W przyszłości planowana jest również wymiana młodzieży i innych grup mieszkańców w celu integracji oraz wspólnej promocji obydwu miast.

Tagi