Pomiary zanieczyszczenia powietrza

Rozpoczęto stały monitoring jakości powietrza i parametrów środowiskowych na terenie Miasta Limanowa. Urządzenie pomiarowe EcoGuard zostało zainstalowane mobilnie i może zmieniać swoją lokalizację.

Urządzenie wyposażone jest w czujniki, które rejestrują stężenia zanieczyszczeń powietrza i  gazów tj: temperaturę, wilgotność, ciśnienie, zanieczyszczenia pyłami PM1, PM2.5, PM10, CO, CO2, NO, NO2, SO2, O3.

 

Podstawowe wyniki z pomiarów dostępne są na stronie: http://ekonetwidget.azurewebsites.net/limanowa,  natomiast  szerszy zakres pomiarów po zalogowaniu na stronie: http://www.portal.ekoguard.pl/


LOGIN: limanowa

HASŁO: limanowaRozwijamy zakładkę "WIĘCEJ"

 

Zaznaczamy: "Limanowa"

 

Wskazujemy: "Miasto Limanowa" w menu rozwijanym dotyczącym lokalizacji monitorowania


Następnie wybieramy: "Pokaż dane"

 

Na tym poziomie zegary wskazują dane: temperatury, ciśnienia i wilgotności, a poniżej dane z zanieczyszczeń.


Legenda obrazuje kolorystycznie  poziom zanieczyszczenia:

kolor zielony - wskazuje zanieczyszczenie niskie; kolor żółty - średnie; kolor czerwony - oznacza wysoki stan zanieczyszczenia powietrza.


Istnieje możliwość śledzenia historii pomiarów (pomiary z ostatniej godziny, ostatnich 24 godzin oraz dłuższa historia pomiarów), a także śledzenia lokalizacji czujnika.W celu bardziej zaawansowanego śledzenia pomiarów dostępna jest również do pobrania aplikacja na urządzenia przenośne typu telefon/tablet z dostępem do internetu. W sklepie internetowym Goole Play można pobrać aplikację o nazwie ekoGuard. Tu obowiązuje również hasło: limanowa i login: limanowa.


 

„Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego– Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region – Małopolskain a healthy atmosphere – LIFE 14 IPE PL 021/ LIFE IP MAŁOPOLSKA”

 

 

 

Tagi