Lokalna Grupa Działania ogasza nabór wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

  • PRZEDSIĘWZIĘCIE NR1.8:

Publikacje dotyczące obszaru LGD. – limit dostępnych środków 300.000 zł

  • PRZEDSIĘWZIĘCIE NR2.3:

Kultywowanie dziedzictwa kulinarnego regionu. – limit dostępnych środków 300.000 zł

  • PRZEDSIĘWZIĘCIE NR2.6:

Tworzenie infrastruktury niezbędnej do propagowania zdrowego stylu życia. – limit dostępnych środków 300.000 zł

  • PRZEDSIĘWZIĘCIE NR2.8:

Zachowanie i promocja muzycznego dziedzictwa obszaru LGD  – limit dostępnych środków 300.000 zł

Termin składania wniosków dla w/w przedsięwzięć: 03.04.2018 – 17.04.2018

 

  • PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1.5

„Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych z branży innej niż turystyczna i okołoturystyczna”.  – limit dostępnych środków 70.000 zł

  • PRZEDSIĘWZIĘCIE NR1.6

„Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia”. – limit dostępnych środków 100.000 zł

  • PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1.7

„Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołoturystycznej*w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowacje* – limit dostępnych środków 800.000 zł

Termin składania wniosków dla w/w przedsięwzięć: 10.04.2018 – 24.04.2018

 

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD, ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00

 

Więcej informacji znajdą beneficjenci na stronie LGD – www.lgdlimanowa.eu

Tagi