Ruszają wiosenne porządki na miejskich drogach

Miasto Limanowa ogłosiło przetarg na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg miejskich i wewnętrznych na terenie miasta.

 

Remont ma być wykonany emulsją asfaltową i grysami przy użyciu sprzętu specjalistycznego tj. remontera pod ciśnieniem, w tym usunięcie powstałych ubytków, istniejących rakowin i spękań Szacunkowa ilość mieszanki emulsyjno – grysowej przewidziana do wbudowania wynosi ok. 250  ton. Dodatkowo, remont wykonany będzie masą asfaltową przy użyciu sprzętu specjalistycznego tj. recyklera, kotła lub termosu do asfaltu.

 

Remonter wyjeżdżając do pracy będzie dokładnie ważony w obecności pracownika Urzędu Miasta Limanowa. Ważony będzie również pod koniec dnia, co pozwoli określić faktyczne zużycie materiału. Na tej podstawie sporządzany będzie raport z danego dnia.

 

Całość prac podzielona została na dwa zadania. Usługa  realizowana będzie najpóźniej od dnia 7 maja br., a zakończenie planuje się 15 listopada br. Likwidacja przełomów po zimie zakończy się 18 czerwca br. Zamówienie obejmuje również prowadzenie bieżących remontów cząstkowych w okresie od 18 czerwca br. do 15 listopada br.

 

Oferty można składać do 19 kwietnia 2018 r.

 

 

 

Tagi