Projekt „Chcieć to móc!”

Projekt pt. „Chcieć to móc!” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oferujemy osobom pozostającym bez pracy pomoc w jej znalezieniu.

Wsparcie skierowane jest do osób zarejestrowanych w urzędzie pracy z ustalonym III profilem lub pozostających bez zatrudnienia niezarejestrowanych w urzędzie pracy, niepełnosprawnych o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub pomocy żywnościowej.

 

Targi Pracy są zaś dogodnym miejscem do bezpośredniego kontaktu pracodawców z osobami poszukującymi pracy. Odbędą się 17 maja 2018 r. (czwartek) w godzinach od 9:00 do 13:00 w Limanowej, ul. Józefa Marka 13 (Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej).

 

Oferowana pomoc w ramach projektu oraz udział w Targach Pracy są całkowicie bezpłatne.

 

Tagi