Spotkanie z mieszkańcami w sprawie nowego bloku

Zapraszamy mieszkańców bloku nr 7 przy ul. Zygmunta Augusta na spotkanie informacyjne w sprawie budowy nowego bloku. Zebranie jest odpowiedzią na liczne pytania ze strony zaniepokojonych mieszkańców jak ta inwestycja wpłynie na warunki ich zamieszkania.

„Chcemy wnikliwie omówić sytuację, pokazać projekt i usunąć niepewność i niepokoje, jakie wzbudziła informacja, że chcemy tam wybudować blok” - mówił Władysław Bieda na ostatniej sesji Rady Miasta Limanowa. 

 

Spotkanie odbędzie się 5 czerwca 2018 r. w sali narad Urzędu Miasta Limanowa o godzinie 16.00.

 

Miasto planuje wybudowanie dwóch bloków mieszkalnych. Jeden na osiedlu Zygmunta Augusta, drugi na osiedlu przy ulicy Fabrycznej.

 

Będą to bloki z mieszkaniami pod wynajem, niewchodzące do zasobu mienia komunalnego (bloki czynszowe). Czynsz będzie naliczony w taki sposób, aby pokrywał bieżące koszty utrzymania i koszty budowy. Wynajmujący po 23 latach stanie się właścicielem tego mieszkania. Mieszkania będą o różnej wielkości od 34 m2 do 74 m2 powierzchni, łącznie w dwóch blokach będzie ok. 50 mieszkań.

 

Tagi