Limanowa przystąpiła do projektu „Małopolski Tele-Anioł”

Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda podpisał list intencyjny dotyczący przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W projekt włączyło się blisko sto samorządów. Ich przedstawiciele 6 czerwca w Krakowie podpisali listy intencyjne, w których zobowiązali się do promocji tego projektu w swoich regionach.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

W ramach projektu:
• powstanie Centrum Teleopieki – zapewniające wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Wsparcie w postaci usług teleopiekuńczych otrzyma 10 000 uczestników, którzy zostaną wyposażeni bezpłatnie w opaski bezpieczeństwa z przyciskiem SOS i kartą SIM z możliwością całodobowego połączenia głosowego z Centrum, w którym pracować będą ratownicy medyczni oraz wykwalifikowani asystenci teleopieki, a wśród nich także psycholodzy.
• 3 216 uczestników otrzyma wsparcie w postaci usług opiekuńczych (1 608 osób) oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przydzielanych w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności (1 608 osób). Zasadność przyznania usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych  określona zostanie podczas oceny sytuacji materialno-życiowej osoby niesamodzielnej.

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, w dwóch turach podzielonych na dwutygodniowe cykle rekrutacyjne. Podczas każdej tury do projektu zakwalifikowanych zostanie 5 000 osób niesamodzielnych.

Pierwsza tura naboru do projektu potrwa do 31 października 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie  formularza i odesłanie na adres Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Rekrutacja - Małopolski Tele-Anioł".

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do Projektu Małopolski Tele-Anioł wraz z wzorem Formularza dostępne są na stronie internetowej https://www.malopolska.pl/teleaniol oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej.

Tagi