Sprzedaż hotelu niezbędna, aby dalej mógł funkcjonować

Hotel „Siwy Brzeg” funkcjonował nieprzerwanie od 1979 roku, lecz lata świetności ma już dawno za sobą. W międzyczasie przechodził jedynie drobne remonty, dlatego też część hotelowych pomieszczeń nie spełniała już wymogów przepisów przeciwpożarowych, a także współczesnych standardów.
Obiekt wymaga gruntownego remontu i modernizacji, co wiąże się z wysokimi kosztami, które nawet w części nie mogą być pokryte ze środków unijnych, gdyż nie ma programu, który umożliwiałby współfinansowanie samorządom inwestycji o takim profilu. Co więcej, Miasto nie może prowadzić działalności hotelarskiej, wypełnia natomiast szereg innych zadań, do których jest zobowiązane.

Mając na uwadze to, że hotelarski profil działalności w dużej mierze spotyka się z zainteresowaniem inwestorów sektora prywatnego, zrodził się pomysł, by sprzedać obiekt w ręce kompetentnego, prywatnego właściciela, pod warunkiem, prowadzenia w tym obiekcie działalności hotelarskiej.

W tej transakcji nie chodzi o samą sprzedaż nieruchomości, ale o znalezienie nabywcy, który zna się na biznesie i dzięki któremu hotel pozostanie hotelem. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, środki zasilą wkład własny inwestycji, na które uzyskane zostało dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Spotykamy się z zarzutami, że wyprzedajemy majątek Miasta, dlatego prezentujemy Państwu zestawienie przedstawiające grunty nabyte i sprzedane, na przestrzeni ostatnich lat i zostawiamy to Państwa ocenie.


Tagi