Powstaje nowa biblioteka i sala widowiskowa LDK

Miasto Limanowa zawarło umowę na przebudowę budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Limanowskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Umowę na część dotyczącą przebudowy LDK, na kwotę 9 616 170,76 zł, podpisał Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda.
Przebudowa LDK realizowana jest w ramach projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Domu Kultury z salą widowiskową”, dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), z maksymalnym możliwym dofinansowaniem w kwocie 1 999 237,09 zł. Umowę na część dotyczącą Biblioteki na kwotę 11 049 602,00 zł, podpisała Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - Joanna Michalik. Budowa Biblioteki realizowana jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, z maksymalnym możliwym dofinansowaniem w kwocie 1 999 947,00 zł.
Wykonawcą robót jest Firma Budowlana GURGUL, co tym bardziej cieszy, iż jest to przedsiębiorstwo pochodzące z Limanowej.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem Miastu potrzebne są środki na wkład własny, a skoro budowana będzie nowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej, to zbyteczny dla Miasta staje się budynek biblioteki przy ulicy Matki Boskiej Bolesnej 13. Z tego względu Burmistrz Miasta Limanowa, za aprobatą Rady Miasta Limanowa, postanowił wystawić na sprzedaż działkę wraz z położonym na niej starym budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej. Środki uzyskane ze sprzedaży dotychczasowej siedziby biblioteki staną się ważnym wkładem w inwestycję, a w zamian za stary budynek, biblioteka zyska nowoczesny obiekt o większej powierzchni, a także znacznie wyższym komforcie użytkowania, bowiem nowa biblioteka przystosowana będzie do nowoczesnych technologii, dostępnych w większych miastach.

Zakres prac budowlanych Limanowskiego Domu Kultury obejmuje przebudowę elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę i rozbudowę sali widowiskowej poprzez powiększenie widowni do około 440 miejsc, powiększenie sceny wraz z rozbudową zaplecza scenicznego w postaci garderób, magazynów, a także niezbędnego zaplecza technicznego, rozbudowę foyer wraz z punktem szatniowo-kasowym i węzłem sanitarnym. Ponadto projekt uwzględnia zniesienie barier architektonicznych i przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, seniorów, a także dzieci umożliwiając im aktywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych Limanowskiego Domu Kultury.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest na sierpień 2019 r.

Tagi

GALERIA