Gala Osiągnięć Uczniów limanowskich szkół podstawowych i gimnazjów 2017/18

W dniu 15 czerwca 2018 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Limanowej zorganizowane zostało uroczyste podsumowanie osiągnięć uczniów limanowskich szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018.




Spotkanie było okazją do wręczenia uczniom nagród za szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, tematycznych i artystycznych  oraz w  sporcie,  podziękowania nauczycielom za inspirowanie uczniów do twórczych poszukiwań, rozwoju pasji
i zainteresowań oraz za owocną pracę dydaktyczno-wychowawczą, oraz podziękowania rodzicom za trud  wkładany w wychowanie  dzieci oraz za wspieranie ich w dążeniu do wyznaczonych celów.  

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Pani Sylwia Kubacka - asystent  Pana Józefa Leśniaka - Posła na Sejm RP, Pani Małgorzata Lenartowicz - przedstawiciel  Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Pani Jolanta Juszkiewicz - Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa, Radni Rady Miasta Limanowa, Władysław Bieda – Burmistrza Miasta Limanowa,  Dyrektorzy szkół  oraz rodzice i nauczyciele.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom życzymy wszelkiej pomyślności  oraz wytrwałości w konsekwentnym dążeniu do osiągnięcia wymarzonych celów. 

Dziękujemy Dyrekcji oraz Nauczycielom Szkoły Podstawowej Nr 3 w Limanowej za przygotowanie oraz prowadzenie tegorocznej Gali, oraz Dyrekcji i Pracownikom Limanowskiego Domu Kultury za udostępnienie i obsługę nagłośnienia.

 


Fot: Janusz Kądziołka

Tagi

GALERIA