Odszedł Wojciech Struzik, Radny Miasta Limanowa

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci Radnego Miasta Limanowa Wojciecha Struzika, do końca zaangażowanego w bieżące sprawy Limanowej. Miał 54 lata. Pozostawił żonę i dwie córki.


Wojciech Struzik od 2014 roku zasiadał w Radzie Miasta Limanowa, reprezentował okręg wyborczy Nr 1. Był Człowiekiem o dobrym sercu, życzliwym i otwartym na potrzeby lokalnej społeczności.

Był absolwentem Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Prowadził autorską pracownię architektoniczną na terenie miasta, a także działał w Polskiej Izbie Architektów.


Rodzinie i Bliskim Zmarłego najszczersze kondolencje
oraz wyrazy głębokiego współczucia składają:
Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda,
Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz
i Radni Miasta Limanowa.


Tagi