Kłodzko nowym miastem partnerskim!

Dni Limanowej to nie tylko bogata oferta kulturalna koncerty, konkursy i prezentacje. To również znakomity czas na spotkania i rozmowy z przyjaciółmi, do grona których zaliczają się mieszkańcy miast, z którymi Limanowa prowadzi współpracę i potwierdzone partnerstwo. Z tej też okazji w Dniach Limanowej wzięły udział delegacje miast z Kłodzka (Polska), Dolnego Kubina (Słowacja), Wathlingen (Niemcy), Truskawca (Ukraina) oraz Nagykallo (Węgry). Goście uczestniczyli w oficjalnym otwarciu Dni Limanowej, zwiedzali miasto i okolice. Jednak najważniejszym punktem programu było oficjalne spotkanie w limanowskim Magistracie z Burmistrzem oraz Radą Miasta w dniu 21 lipca 2018, na którym uroczyście zawarta została umowa partnerska, pomiędzy Miastem Limanowa a Miastem Kłodzko. Umowę podpisał Władysław Bieda Burmistrz Miasta Limanowa i Michał Piszko Burmistrz Miasta Kłodzka. Podpisanie umowy poprzedzone zostało podjęciem stosownych uchwał w obu miastach.
Życzeniem obydwu Miast jest nawiązanie współpracy obejmującej wymianę doświadczeń na szczeblu samorządowym, promowanie przyjaźni, jak również stworzenie mieszkańcom sposobności do współdziałania w różnych dziedzinach. Stosunki partnerskie będą obejmowały współpracę m.in. w dziedzinie kultury i sztuki, nauki, oświaty i wychowania, turystyki i rekreacji oraz sportu, gospodarki, administracji samorządowej, ochrony środowiska, a także ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli.

Kłodzko znajduje się w województwie dolnośląskim. Miasto ma powierzchnię 25 km kwadratowych, a według danych z 2014 r. zamieszkuje je ponad 27 tysięcy mieszkańców. To centrum regionu o charakterze typowo turystycznym i wypoczynkowym, największe miasto Ziemi Kłodzkiej, jednego z najpiękniejszych zakątków południowo - zachodniej Polski. Leży w północno-wschodniej części Kotliny Kłodzkiej, u południowo-zachodnich podnóży Gór Bardzkich na wysokości ok. 290-370 m. O atrakcyjności Kłodzka świadczy doskonałe położenie komunikacyjne, centralnie w Kotlinie Kłodzkiej, w sąsiedztwie znanych uzdrowisk, terenów wycieczkowych, atrakcji turystycznych polsko-czeskiego pogranicza.

Zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony Miasta Kłodzka www.klodzko.pl


Na spotkaniu tradycyjnie zaprezentowane zostało każde partnerskie miasto, a wiodącymi tematami prezentacji były inwestycje i rozwój, ale nie zabrakło także aspektów kulturalnych przedstawiających tradycje oraz prezentujących organizowane festiwale i inne kulturalne wydarzenia. Spotkanie było znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i porównania osiągnięć z innymi, także zagranicznymi, samorządami.Powiększająca się grupa miast partnerskich, zaangażowana w rozwój, z różnorodnym i silnym potencjałem, otwarta na współpracę i na nowych uczestników, pozwala z optymizmem patrzeć, jak w przyszłości wspólnie będą zmieniać nasze otoczenie, region oraz jakości życia mieszkańców tych obszarów.

Tagi

GALERIA