Program Wymiany Kotłów (RPO 2014 - 2020)
„Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Miasta Limanowa poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe i na biomasę „ -jest na bieżąco realizowany. Dotychczas podpisano 62 umowy z mieszkańcami ,którzy przedłożyli komplet dokumentów ,rozliczono 33 dotacje zgodnie z przeprowadzonymi inwestycjami.
Mieszkańcy ,którzy nie złożyli kosztorysów wykonawczych lub są w trakcie odbiorów inwestycji -mają możliwość uzupełnienia formalności u OPEARATORA projektu -w dniu 1 sierpnia 2018 w Punkcie Obsługi Klienta .Punkt uruchominy jest w każdą pierwszą środe miesiąca od 13 do 17
Zapraszamy
Źródło: Limanowa w zdrowej atmosferze

Tagi