Mapa żłobków i klubów dziecięcych
Informujemy, że na stronie Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia pod adresem
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych umieszczono mapę żłobków i klubów dziecięcych – narzędzie służące rodzicom dzieci w wieku do lat 3 do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z  2018 r. poz. 603) art. 27 ust. 4, w/w mapa zawiera informacje dotyczące miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, dane kontaktowe, liczbę miejsc i liczbę zapisanych dzieci, godziny otwarcia oraz informację czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. 

Tagi