ROK SZKOLNY 2018/2019 CZAS ZACZĄĆ
Od 1 września br. do szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do przedszkoli będzie uczęszczało 2.868 uczniów w tym:


•  546 do przedszkoli miejskich
•  120 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
•  1.969 do szkół podstawowych
• 233 do klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych.Po raz pierwszy naukę w szkole podstawowej rozpocznie 237 uczniów.

W roku szkolnym 2018/2019 w 4 limanowskich szkołach podstawowych i przedszkolach utworzonych zostało 124 oddziałów w tym:


•  22 oddziały przedszkolnych w przedszkolach miejskich 
•  5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
•  88 oddziałów szkoły podstawowej
•  9 oddziałów klas gimnazjalnych

Liczba oddziałów w przedszkolach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pozostała na poziomie poprzedniego roku szkolnego, natomiast liczba oddziałów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych łącznie zwiększyła się o 3 oddziały tj.  po jednym oddziale w Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3 i Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4.

Zgodnie z aktualnymi orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019 nauczaniem indywidulanym zostanie objętych 18 uczniów, zajęcia rewalidacyjne organizowane będą dla 51 uczniów, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla 3 uczniów, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla 13 dzieci.

We wszystkich szkołach i przedszkolach zatrudnieni są nauczyciele specjaliści do realizacji orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, oraz do realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W szkołach podstawowych i gimnazjach liczba uczniów w stosunku do roku szkolnego 2017/2018 zwiększyła się o 15 uczniów.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie klas IV i VI szkół podstawowych będą realizowali 2 godziny zajęć wychowania fizycznego na Pływalni. W szkołach miejskich nie wystąpiła konieczność zwolnienia nauczycieli ani zmniejszenia etatów nauczycielom.

Na limanowskich uczniów czekają doposażone i odświeżone sale lekcyjne, wyremontowane jadalnie, kuchnie i pomieszczenia szkolne. Remonty prowadzone były w szkołach podczas wakacji.

Tagi

GALERIA