Wielki Odpust Limanowski

Tegoroczny tygodniowy odpust limanowski w roku setnej rocznicy poświęcenia kościoła przebiega pod hasłem: ”Najboleśniejsza Matko jedyna, uproś nam łaskę u swego Syna!". Centralna uroczystość odpustowa, pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża, zaplanowana jest na niedzielę - 16 września, na godzinę 11.00.

Tagi