Nowy samochód dla limanowskiej OSP

Uroczystość przekazania nowego pojazdu odbyła się w dniu 29.09.2018r. na placu przed Remizą OSP Limanowa przy ul. Zygmunta Augusta. Poświęcenia samochodu dokonał Powiatowy Kapelan Strażaków ks. mgr Stanisław Kaczka.
OSP Limanowa ma nowy, lekki samochód pożarniczy. Ford Transit za 134.990.00 zł. został zakupiony dzięki dofinansowaniu  samorządów:                                      
- województwa małopolskiego w kwocie 50000.00 zł.,
- miasta Limanowa w kwocie 19990.00 zl.,
przy wkładzie własnym OSP Limanowa w kwocie 65000.00zł.

Fabrycznie nowy, lekki samochód pożarniczy marki Ford Transit został zakupiony w ramach kolejnej edycji konkursu „Bezpieczna Małopolska”, przeprowadzonego przez samorząd województwa małopolskiego.

W uroczystości poświęcenia i przekazania samochodu dla OSP Limanowa poza gospodarzami na czele z Prezesem OSP Stanisławem Strugiem, wzięli udział m.in.: Przewodnicząca sejmiku  województwa małopolskiego  Urszula Nowogórska, Burmistrz miasta Limanowa Władysław Bieda , Przewodnicząca Rady Miasta Jolanta Juszkiewicz  Wiceprzewodniczący Rady  Jan Winiewski, oraz radni: Irena Grosicka, Janusz Kądziołka, Walenty Rusin i Mieczysław Sukiennik, Zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Krakowie mł. bryg. Paweł Sejmej, Zastępca komendanta Powiatowego PSP w Limanowej bryg.Tomasz Pawlik, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  Związku OSP RP w Krakowie  Kazimierz Czyrnek. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Limanowej Grzegorz Janczy  a także druhowie z drugiej miejskiej jednostki OSP – Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososinie Górnej z Prezesem OSP Marcinem Gałuszką.

Przekazania kluczyków i dowodu rejestracyjnego   nowego samochodu pożarniczego  na ręce Prezesa OSP Stanisława Struga i kierowcy Grzegorza Śliwy dokonali:  Przewodnicząca sejmiku  województwa małopolskiego  Urszula Nowogórska i Burmistrz miasta Limanowa Władysław Bieda.
Autor: Stanisław Strug

Tagi

GALERIA