BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Do 5 października trwa głosowanie w 3. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Swój głos na jedno ze 150 zgłoszonych zadań (wykaz w załączeniu) oddać może każdy mieszkaniec województwa, który ukończył 16 rok życia.
Na realizację zwycięskich inicjatyw obywatelskich w ramach trzeciej odsłony Budżetu Obywatelskiego Małopolski Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 8 mln złotych. Każdy Małopolanin, który ukończył 16 rok życia może oddać jeden głos na wybrane przez siebie zadanie małe – czyli o zasięgu całego powiatu lub duże – o zasięgu subregionu. Co istotne, głosować można tylko na zadanie z subregionu, w którym się mieszka.

Mieszkańcy mają do wyboru trzy formy głosowania. Mogą to zrobić przez internet – na stronie
www.bo.malopolska.pl , wrzucając papierową kartę do głosowania do jednej z urn dostępnej w 23 lokalizacjach na terenie całej Małopolski m.in. w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 52 p. 205, 33-300 Nowy Sącz i Nowym Targu (al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ) , a także za pośrednictwem poczty (przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”). W przypadku głosowania korespondencyjnego decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z Agend Zamiejscowych.

Wyniki głosowania poznamy przed 30 listopada 2018 r, a wszystkie zwycięskie zadania zostaną zrealizowane najpóźniej do końca 2020 r.
Autor: Józef Augustyn

Tagi