Rekrutacja do IV edycji międzynarodowego projektu rozwoju kompetencji w zawodzie Kucharz – „Gotuj po hiszpańsku II”

Fundacja PROAKTYWNI rozpoczęła rekrutację do IV edycji „Gotuj po hiszpańsku III”, projektu kształcenia umiejętności kulinarnych w zakresie kuchni śródziemnomorskiej w Hiszpanii.

Zapraszamy:
-  osoby w wieku 18-35 lat
- osoby bezrobotne
- osoby bierne zawodowo
- osoby zamieszkałe w Małopolsce

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:
I. PRZYGOTOWANIE DO WYJAZDU: (ok. 1,5 miesiąca)
-  kurs języka hiszpańskiego
- zwrot kosztów dojazdu na warsztaty i kurs hiszpańskiego
- stypendium szkoleniowe za każdą godzinę uczestnictwa w zajęciach
- ubezpieczenie

II. W TRAKCIE POBYTU ZA GRANICĄ (2 miesiące)
- kurs kuchni śródziemnomorskiej w hiszpańskiej szkole gastronomicznej
- kurs j. hiszpańskiego
- wyjścia integracyjno-kulturalne
- praktyki w hiszpańskich restauracjach
- bilety lotnicze i dojazd do miejsca zakwaterowania
- zakwaterowanie w apartamentach (od 120-140 m) po 5, 6 osób każdy blisko centrum Walencji
- WIFI w apartamencie
- wyżywienie na praktykach i w trakcie kursu kulinarnego
- kieszonkowe na wyżywienie
- karta miejska na transport lokalny
- strój roboczy na zajęcia
- dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne i karty EKUZ
- dodatkowo  ubezpieczenie NNW i na koszty leczenie w towarzystwie ubezpieczeniowym

III. PO POWROCIE (do chwili znalezienia zatrudnienia)
- wsparcie pośrednika pracy i pomoc w znalezieniu zatrudnienia
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji
- staże

Szczegółowe informacje o projekcie i formularz aplikacyjny dostępne są na stronie internetowej
www.gotujpohiszpansku.pl oraz w Biurze Projektu: tel. 12 200 21 77, e-mail gotuj@fundacjaproaktywni.pl, ul. Szlak 8a, 31-161 Kraków.

Kontakt:
Anna Irzyk-Armata
tel. 12 200 21 77
gotuj@fundacjaproaktywni.pl
gotujpohiszpansku.pl  
Autor: Anna Irzyk-Armata

Tagi