KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA W ZAKRESIE OBNIŻENIA NISKIEJ EMISJI

Miasto Limanowa od 10 października 2017 roku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Miasta Limanowa poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe i na biomasę " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Oś priorytetowa : 4 regionalna Polityka Energetyczna.

 

 

EFSII_kolor

 

Celem projektu jest dofinansowanie do wymiany 95 niskoemisyjnych urządzeń gazowych w gospodarstwach domowych na ogrzewanie proekologiczne.

Dofinansowanie projektu z funduszów Unii Europejskiej wynosi  1 363 552,51PLN.

Do dnia dzisiejszego podpisano 81 umów i rozliczono 60 inwestycji wykonanych przez beneficjentów.

Projekt obejmuje nie tylko realizacje wymiany  piecy i instalcji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych ale także przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej  dla mieszkańców Miasta Limanowa .

W bieżącym miesiącu rozpoczęto część edukacyjną projektu  . Na płycie limanowskiego rynku funkcjonuje już ekspozycja w postaci plansz informacyjnych , które będą zmieniać swoją lokalizacje. Grafiki przedstawiają problematykę obniżenia niskiej emisji , oszczędności zasobów naturalnych oraz poprawę efektywności energetycznej.

Tagi

GALERIA