Ogłoszenie o naborze uczestników

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU E-XTRA KOMPETENTNI W MIEŚCIE LIMANOWA PN. : "ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE W MIEŚCIE LIMANOWA”.

 

 

Burmistrz Miasta Limanowa zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w mieście Limanowa”.

 

Projekt skierowany jest do Mieszkańców Miasta Limanowa w wieku 25-74 lata, którzy są zainteresowani zwiększeniem kompetencji cyfrowych. Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. W ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

TEMATYKA SZKOLEŃ:

1. „Rodzic w Internecie”

2. „Mój biznes w sieci”

3. „Moje finanse i transakcje w sieci”

4. „Działam w sieciach społecznościowych”

5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”

6. „Rolnik w sieci”

7. „Kultura w sieci”

 

MIEJSCE ORAZ LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH:

1. Zakładamy zrealizowanie 22 szkoleń lub więcej, jeśli szkolenia będą uruchamiane w niepełnych grupach (tj. mniej niż 12 osób).

2. Szkolenia realizowane będą w Szkole Podstawowej nr 3 ul. Jordana 3 w Limanowej.

3. Wszystkie szkolenia organizowane będą w dwóch trybach: 2 dni x 8 godzin (w weekendy) lub 4 dni x 4 godziny (w ciągu tygodnia, w godzinach popołudniowych).

 4. W trakcie szkoleń przewidywane są przerwy kawowe i lunchowe.

 

Nabór uczestników do projektu rozpoczyna się w dniu 31 października 2018 r. i będzie prowadzony na bieżąco, do momentu uzyskania pełnej liczby uczestników.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Urzędzie Miasta Limanowa w pokoju Nr 21 (I piętro). Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny. W zajęciach mogą wziąć udział osoby dorosłe od 25 do 74 lat. Każdy z uczestników projektu może wziąć udział tylko w jednym module szkoleniowym! Liczba miejsc jest ograniczona.

Po otrzymaniu zgłoszeń Koordynator projektu skontaktuje się z uczestnikami celem uzgodnienia szczegółów dotyczących terminu oraz miejsca przeprowadzania szkoleń.

Zasady rekrutacji określone są w Regulaminie.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie.
  2. Kwestionariusz osobowy osoby przystępującej do projektu.
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz personelu projektu beneficjenta.
  4. Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego.
  5. Oświadczenie o wyborze tematyki szkolenia.

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU:

Małgorzata Kurczab, tel. (18) 3372 054 wew. 145

Marek Matras, tel. (18) 3372 054 wew. 143

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa 3.1: „Działanie na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

 

 Gorąco zachęcamy wszystkich do licznego udziału w projekcie, z uwagi na bardzo ciekawą tematykę szkoleń.

 

 

         

 

 

Tagi