Zaproszenie na I Sesję nowo wybranej Rady Miasta Limanowa

Na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu, Burmistrz Miasta Limanowa zaprasza na I Sesję nowo wybranej Rady Miasta Limanowa, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. o godzinie 10 00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa.


Przed rozpoczęciem sesji o godz. 9 00  zostanie odprawiona msza św. w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji
2. Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Limanowej i wręczenie zainteresowanym zaświadczeń o wyborze na radnego oraz zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta Limanowa
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych
4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Limanowa
5. Wybór Przewodniczącego Rady
6. Ewentualne rozszerzenie porządku obrad
7. Zakończenie obrad

 

Komisarz Wyborczy
w Nowym Sączu II

Piotr Borkowski


Postanowienie Komisarza Wyborczego z porządkiem obrad /pdf/


Informujemy, że obrady Rady Miasta Limanowa będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz. Uczestnicząc w Sesji Rady wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o  prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Limanowa.

Tagi