Inauguracyjna Sesja Rady Miasta i zaprzysiężenie Burmistrza Miasta Limanowa

Nowo wybrana Rada Miasta Limanowa właśnie rozpoczęła swoją działalność. Ślubowanie radnych i burmistrza, wybory przewodniczącego i komisji złożyły się na pierwszą sesję Rady Miasta Limanowa nowej kadencji.
22 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta Limanowa, którą otworzył radny senior Leszek Woźniak. Wystąpienie Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Limanowej Agnieszki Dominik podsumowało tegoroczne wybory samorządowe, które w Mieście Limanowa odbyły się bez zakłóceń. Radni z rąk Przewodniczącej odebrali zaświadczenia o wyborze, stosowny dokument odebrał również burmistrz Władysław Bieda, który w wyborach samorządowych zapewnił sobie reelekcję. Następnie Radni i Burmistrz złożyli uroczyste ślubowanie.

Skład nowej Rady Miasta:

 1. DĘBSKI Adam
 2. ŚLIWA Waldemar
 3. GROSICKA Irena
 4. JUSZKIEWICZ Jolanta
 5. KĄDZIOŁKA Janusz
 6. KRÓL Adam
 7. MUSIAŁ Piotr
 8. ORZECHOWSKI Stanisław
 9. RUSIN Walenty
 10. SĘDZIK Wiesław
 11. MORDARSKI Leszek
 12. ZOŃ Piotr
 13. WINIEWSKI Jan
 14. WOŹNIAK Leszek
 15. FICOŃ Karol

Następnie w głosowaniach tajnych radni dokonali wyboru przewodniczącego Rady Miasta Limanowa oraz dwóch wiceprzewodniczących. Na Przewodniczącą Rady Miasta Limanowa ponownie wybrano Jolantę Juszkiewicz. Wiceprzewodniczącymi rady zostali Leszek Woźniak (pełniący tę funkcję w poprzedniej kadencji) oraz Stanisław Orzechowski. Porządek sesji obejmował również wybór przewodniczących i składów komisji stałych Rady Miasta Limanowa:


Komisja Rewizyjna:

 1. MUSIAŁ Piotr
 2. RUSIN Walenty
 3. DĘBSKI AdamKomisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. WINIEWSKI Jan
 2. ŚLIWA Waldemar
 3. KRÓL Adam
Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego:

 1. JUSZKIEWICZ Jolanta
 2. ORZECHOWSKI Stanisław
 3. ZOŃ Piotr
 4. GROSICKA Irena
 5. SĘDZIK Wiesław
 6. FICOŃ Karol
 7. WOŹNIAK LeszekKomisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska:

 1. RUSIN Walenty
 2. KĄDZIOŁKA Janusz
 3. ZOŃ Piotr
 4. ORZECHOWSKI Stanisław
 5. JUSZKIEWICZ Jolanta
 6. FICOŃ Karol
 7. ŚLIWA WaldemarKomisja Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej:

 1. WOŹNIAK Leszek
 2. DĘBSKI Adam
 3. GROSICKA Irena
 4. MORDARSKI Leszek
 5. KĄDZIOŁKA JanuszKomisja Kultury, Sportu i Turystyki:

 1. KRÓL Adam
 2. SĘDZIK Wiesław
 3. MUSIAŁ Piotr
 4. MORDARSKI Leszek
 5. WINIEWSKI JanTagi

GALERIA