Urząd zapewnia dostęp do usług tłumacza migowego

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1243), Urząd Miasta zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.


Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721).

Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, (z wyłączeniem sytuacji nagłych) na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta Limanowa (parter) ul. Jana Pawła II 9 34-600 Limanowa bądź telefonicznie pod nr: 18 3372 054 lub elektronicznie na adres: sekretariat@miasto.limanowa.pl

Tagi